Siirry suoraan sisältöön

AOS02VS24DIAK-SOSEK Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II (3 op)

Toteutuksen tunnus: AOS0203Y21S-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

Opettaja

  • Marja Katisko

Ryhmät

  • Y-S23sosek
    Y-S23sosek
  • 10.09.2024 16:00 - 18:00, AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
  • 23.09.2024 15:00 - 17:00, AOS02 / Asiantuntijaviestinnän ja asiantuntijuudella vaikuttamisen työpaja
  • 21.10.2024 16:00 - 18:00, AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
  • 12.11.2024 16:00 - 18:00, AOS02 / Opon ja ryhmävastaavan tunti

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö

• Jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden osaaminen
• Työelämämentorointi ja urasuunnittelu
• Itsensä johtaminen ja aktiivinen asiantuntijuus kansallisesti ja kansainvälisesti
• Ammattieettinen päätöksenteko moniammatillisessa yhteistyössä

Arviointiasteikko

0-5