Siirry suoraan sisältöön

TIE02VS24DIAK-2 Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II (2 op)

Toteutuksen tunnus: TIE0202Y21S-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Arvot, yhteisöt ja etiikka

Opettaja

 • Atte Kollanus

Ryhmät

 • Y-S23sosek
  Y-S23sosek
 • Y-S23sosay
  Y-S23sosay
 • 21.08.2024 16:00 - 17:00, TIE02 / Aloitus ja info

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:
Opiskelija
– osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
– osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä.

Opintojakson oppimistehtävät kytketään opinnäyteyöhön.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on linkitetty ja julkaistu opintojakson kurssialueella Diaklessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaisia suoritustapoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 2 op, joka vastaa työmäärältään 53 tuntia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan Diakin arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti.