Siirry suoraan sisältöön

RUO1MK24HKI-SOSKIR (A-RYHMÄ) Valmentava ruotsi (2 op)

Toteutuksen tunnus: RUO1002A20S-3073

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Liisa Keränen

Ryhmät

 • HKI-K24sosd
  HKI-K24sosd
 • HKI-K24sosn
  HKI-K24sosn
 • HKI-K24sosv
  HKI-K24sosv
 • 17.01.2024 10:30 - 12:00, RUO1 / Orientaatio
 • 22.01.2024 08:00 - 09:30, RUO1 / Ruotsin valmentavan vaihtoehtoisen suoritustavan tentti ilmoittautuneille
 • 23.01.2024 08:00 - 08:30, RUO1 / Ruotsin valmentavan vaihtoehtoisen suoritustavan tentti ilmoittautuneille
 • 06.02.2024 10:15 - 11:45, RUO1 / Luento
 • 07.02.2024 14:15 - 15:45, RUO1 / Luento
 • 28.02.2024 12:00 - 13:30, RUO1 / Luento
 • 29.02.2024 08:30 - 10:00, RUO1 / Luento
 • 18.03.2024 13:00 - 14:30, RUO1 / Luento
 • 08.04.2024 13:00 - 14:30, RUO1 / Luento
 • 09.04.2024 12:30 - 14:00, RUO1 / Luento
 • 12.04.2024 10:30 - 12:00, RUO1 / Luento
 • 30.04.2024 12:30 - 14:00, RUO1 / Luento
 • 02.05.2024 12:30 - 14:00, RUO1 / Luento
 • 24.05.2024 09:00 - 11:00, RUO1 / Kirjallinen tentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi ruotsiksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa sekä uusissa mediaympäristöissä
- osaa ammatillisesti suuntautunutta tavallista yleissanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, ääntää ymmärrettävästi, ymmärtää ja löytää olennaiset asiat yleisluontoisesta tekstistä

Sisältö

- suullinen ja kirjallinen viestintä
- ammatillisesti suuntautunut yleissanasto

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, omatoiminen opiskelu

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla on opettajan suosittelema kirjallisuus, muu materiaali, verkkotehtävät ja ohjeistus opiskelijan tuottamaan materiaaliin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti kurssin alussa niille, joilla on aiemmin hankittu hyvä ruotsin kielitaitopohja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitentti kurssin lopussa. Uusinta yleisessä tentissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on noin 10 lähiopetuskertaa (kurssin käynnistymisen ja infokerran jälkeen 2 kertaa 2h lähiopetusviikolla)
Suositellaan suoritettavaksi 1. lukukaudella

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Ahotointi kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen.
Tentti
Arviointi hyväksytty - hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty