Siirry suoraan sisältöön

LUOMK24HKI-SOSKIR Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena (5 op)

Toteutuksen tunnus: LUO0005A20S-3035

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

26.02.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Severi Saihomaa

Ryhmät

 • HKI-K24sosd
  HKI-K24sosd
 • HKI-K24sosn
  HKI-K24sosn
 • HKI-K24sosv
  HKI-K24sosv
 • 26.02.2024 12:15 - 15:15, LUO / Orientaatio
 • 27.02.2024 13:15 - 16:15, LUO / Työpaja 1, ryhmä A
 • 29.02.2024 08:30 - 11:30, LUO / Työpaja 1, ryhmä B
 • 18.03.2024 09:00 - 12:00, LUO / Työpaja 2, A-ryhmä
 • 22.03.2024 09:00 - 12:00, LUO / Työpaja 2, B-ryhmä
 • 08.04.2024 09:00 - 12:00, LUO / Työpaja 3, A-ryhmä
 • 08.04.2024 13:00 - 16:00, LUO / Työpaja 3, B-ryhmä
 • 30.04.2024 08:30 - 11:30, LUO / Seminaari, A-ryhmä
 • 02.05.2024 08:30 - 11:30, LUO / Seminaari, B-ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa luovuutensa ja voimavaransa osana hyvinvointia ja ammatillisuutta
- osaa käyttää luovuuttaan ja voimavarojaan sosiaalialan työssä
- ymmärtää luovan, taidelähtöisen ja toiminnallisen työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet sosiaalialan työssä
- tietää ja osaa soveltaen käyttää luovia, taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä
- osaa tukea ihmisen sosiaalista toimijuutta

Sisältö

- luovuuden ja voimavarojen osa-alueet
- luovan, taidelähtöisen ja toiminnallisen työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet
- hyvinvointia ja voimavaroja lisäävät luovat, taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät
- ihmisen sosiaalisen toimijuuden tukeminen ohjauksen keinoin
- oman luovuuden, voimavarojen sekä toimijuuden tarkastelu ja niiden vahvistaminen

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:
Lähiopetus, itsenäinen työskentely, tiimitehtävä, reflektiotehtävä, tentti

Oppimateriaalit

Karjalainen, A. L. (toim.). (2019). Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus.

Diaklessa muut suositeltavat lähteet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensisijaisesti osallistuminen seuraavan lukukauden toteutukseen tai toiminnallisen osuuden suunnittelu, toteutus, arviointi ja raportointi reflektointeineen (yksilötehtävänä)
ja yksilötentti yleisenä tenttipäivänä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kampuskohtaisesti sovittu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 26,7t

Lisätietoja opiskelijoille

Opetukseen osallistuminen on välttämätöntä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteereitä.

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa luovuutensa ja voimavaransa osana hyvinvointia ja ammatillisuutta
- osaa käyttää luovuuttaan ja voimavarojaan sosiaalialan työssä
- ymmärtää luovan, taidelähtöisen ja toiminnallisen työskentelyn lähtökohdat ja tavoitteet sosiaalialan työssä
- tietää ja osaa soveltaen käyttää luovia, taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä
- osaa tukea ihmisen sosiaalista toimijuutta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty