Siirry suoraan sisältöön

TIE01VS24DIAK Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I (3 op)

Toteutuksen tunnus: TIE0103Y21S-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

22.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Opettaja

 • Atte Kollanus

Ryhmät

 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo
 • 22.08.2024 16:00 - 17:00, TIE01 / Orientaatio

Tavoitteet

Opiskelija
• kehittää tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja.
• kehittää kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua tarkoituksenmukaisella ja vakuuttavalla tavalla.
• osaa analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.
• osaa esittää keskeiset sisällöt, tulokset ja sovellusmahdollisuudet erilaisissa verkostoissa.
• osaa käyttää asianmukaisia itsearviointi- ja vertaisarviointimenetelmiä tieteellisissä kirjoituksissa ja esityksissä.

Opetusmenetelmät

– kehität tieteellisen kirjoittamisen ja kriittisen ajattelun taitoja
– kehität kirjallista ja suullista tieteellistä ilmaisua
– osaat analysoida, arvioida ja tehdä synteesiä erilaisista aineistoista kriittisesti, luovasti ja ymmärrettävästi.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkossa 22.8.–15.12.2024.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla Diaklessa tämän opintojakson kurssialueella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 3 op, joka vastaa 80 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan ensimmäisen lukukauden aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki kurssialueella olevat tehtävät on hyväksytysti suoritettu.