Siirry suoraan sisältöön

TUMVS24DIAK Tutkimusmenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: TUM0005Y21S-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
 • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
 • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Opettaja

 • Marja Katisko
 • Titta Riihimäki
 • Merja Männistö
 • Susanna Kallakorpi

Ryhmät

 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • Y-S24sosva
  Y-S24sosva
 • Y-S24termo
  Y-S24termo
 • 30.09.2024 15:00 - 18:00, TUM / Orientaatio
 • 28.10.2024 15:00 - 18:00, TUM / Työpaja
 • 13.11.2024 15:00 - 18:00, TUM / Työpaja
 • 12.12.2024 15:00 - 18:00, TUM / Työpaja

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat.
• osaa etsiä, arvioida kriittisesti ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä määrällistä ja laadullista tutkimustietoa määriteltyyn tutkimusongelmaan tai tutkimuskysymykseen.
• osaa perustella sopivat tiedonhankinta- ja analyysimenetelmät tutkimusongelmaan /-kysymykseen vastaamiseksi.
• osaa laatia tutkimussuunnitelman huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat.
• osaa analysoida ja arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.

Aika ja paikka

27.9.- 31.12.2024

Arviointiasteikko

0-5