Siirry suoraan sisältöön

MMKkesä2024-2 Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä (5 op)

Toteutuksen tunnus: MMK0005A20S-3034

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 18.02.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 75

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)
  • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
  • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

  • Vilhelmiina Vuori
  • Sandra Hagman

Ryhmät

  • Diak
    Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa globaalin vastuun ja kansainvälisen muuttoliikkeen vaikutukset ihmisten elämässä
- tietää maahanmuuttopolitiikan linjaukset ja keskeisen lainsäädännön Suomessa
- tunnistaa maahanmuuttoon liittyviä henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia prosesseja
- tunnistaa vähemmistöasemaan liittyviä haasteita
- osaa toimia rasismin ja syrjinnän vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi
- kehittää ihmisoikeusperusteista työotetta ammatillisessa työssä

Sisältö

- kansainvälinen muuttoliike ja sen vaikutukset ihmisen elämässä
- globaali vastuu ja ihmisoikeudet
- maahanmuuttopolitiikka ja keskeinen lainsäädäntö
- moninaisuustyö ja vähemmistöt
- yhdenvertaisuus ja osallisuus ammatillisessa työssä

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutuvat verkko-opintoina, jotka suoritetaan omaan tahtiin Diaklessa.

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan omaan tahtiin Diaklessa 1.6.-15.8.2024 välisenä aikana.

Oppimateriaalit

• keskeinen lainsäädäntö:
o Laki kotoutumisen edistämisestä
o Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnis-tamisesta ja auttamisesta
o Ulkomaalaislaki
o Yhdenvertaisuuslaki

Saukkonen, P. (2020). VIMMAINEN MAAILMA. Kirjoituksia muuttoliikkeestä, monikulttuurisuudesta ja nationalismista. Siirtolaisuusinstituutti: Turku.
Hagman, S. ja Sakilayan-Latvala, M. (2023). KENEN KOTI? KESKUSTELUJA MONINAISTUVASTA SUOMESTA. Diakonia-ammattikorkeakoulu: Helsinki.
Tarvainen, L. (toim.), Laine, M., Leisti, M., Rautakorpi, M., Selim, H., & Skrifvars, J. (2022). HAAVOITTUVA ASEMA TURVAPAIKKAPROSESSISSA. Pakolaisneuvonta.


Oppimateriaali, kirjallisuus ja opintojen muut opiskelumateriaalit linkitetty verkkoalustalle

Kansainvälisyys

Opinnot voi suorittaa kv opintoina. Opiskelijan tulee täydentää osaamistaan Suomen maahanmuuttopolitiikan ja keskeisen lainsäädännön osalta erikseen sovittavalla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnot edellyttävät itsenäistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso jakautuu viiteen aihealueeseen, joista jokaiseen liittyy tehtävä. Osa tehtävistä arvioidaan asteikolla 1-5, osa hyväksytty/täydennettävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot eivät edellytä aikaisempaa osaamista. Opinnot voi suorittaa avoin amk opintoina. AHOT hakemukset tehdään edellisenä lukukautena aikataulujen mukaisesti. AHOT vastaavat Diakin sivuilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Diakin yleiset arviointiperusteet. Verkkoalustalla on tarkennetut arviointikriteerit.
Opintojen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

0-5