Siirry suoraan sisältöön

ENGvalVK24DIAK Valmentava englanti (2 op)

Toteutuksen tunnus: VAL0202A15S-3022

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Tia Virtanen

Ryhmät

 • Diak
  Diak yhteinen
 • 31.01.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Luento
 • 07.02.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Luento
 • 14.02.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Luento
 • 29.02.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Luento
 • 07.03.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Luento
 • 13.03.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Luento
 • 27.03.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Luento
 • 03.04.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Luento
 • 10.04.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Luento
 • 24.04.2024 17:00 - 18:30, ENGval/ Verkkotentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi englanniksi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa sekä uusissa mediaympäristöissä
- osaa sosiaali- ja terveysalan yleistä perussanastoa
- osaa käyttää tavallisimpia kielen rakenteita, ääntää selvästi ja luontevasti, ymmärtää ja löytää olennaiset asiat yleisluontoisesta asiatekstistä

Esitietovaatimukset

Esim. peruskoulun englannin oppimäärä. Ei aloiteta alkeista, vaan kerrataan unohtunutta.

Lisätiedot

Opiskelijat ohjataan englannin valmentavalle opintojaksolle lähtötasotestin tuloksen perusteella.
Ilmoittautuminen opintojaksolle mahdollista kaikille opiskelijoille, jotka haluavat kerrata englannin perusvalmiuksia ennen englannin ammatillisen opintojakson suorittamista.
Tentti myöhemmin ilmoitettuna aikana Moodle Roomsissa.

AHOT 12/2018
Valmentavalle opintojaksolle ahot ei ole mahdollinen.

Arviointiasteikko

0-5