Siirry suoraan sisältöön

ENG02kesä2024-TERV2 Englannin kirjallinen kielitaito (1 op)

Toteutuksen tunnus: ENG0201A15S-3122

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opettaja

 • Jenna Wallin

Ryhmät

 • Diak
  Diak yhteinen
 • 06.06.2024 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento
 • 07.06.2024 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento
 • 13.06.2024 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento
 • 14.06.2024 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento
 • 19.06.2024 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento
 • 20.06.2024 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento
 • 24.06.2024 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento
 • 25.06.2024 12:30 - 14:00, ENG01-02 / Luento
 • 27.06.2024 10:00 - 15:30, ENG01-02 / Suullinen tentti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa viestiä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (tavoitteena eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2)
- osaa ohjata asiakasta kirjallisesti
- osaa kirjata palvelussa tarvittavan informaation asianmukaisesti
- osaa käyttää ja ymmärtää keskeistä ammattialan sanastoa ja käsitteistöä

Sisältö

- kulttuurien välinen kommunikaatio
- asiakastilanteet
- oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa ammatillisen englannin opintojaksot (suullinen ja kirjallinen) osana kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai kansainvälistä harjoittelua. Vaihdon vähimmäispituuden tulee olla 3 kuukautta ja pääsääntöisen työskentelykielen englanti. Palattuasi vaihdosta kirjoitat englanninkielisen esseen sekä suoritat suullisen tentin. Ota yhteyttä oman kampuksesi kielten vastuulehtoriin ja sovin hänen kanssaan aikataulusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kirjallisessa lopputentissä ei saa käyttää mitään apuvälineitä (sanakirjoja, internet-kääntäjiä) tai lisämateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1 englannin kielen kirjallisena taitotasona

Lisätiedot

AHOT 5/2021:
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) kielten opettajien ohjeistuksen mukaisesti