Siirry suoraan sisältöön

DKAVK24AVOIN Diakonian ja kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat (5 op)

Toteutuksen tunnus: DKA0005A20A-3008

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

29.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 12

Koulutus

  • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
  • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
  • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

  • Sami Ritokoski
  • 02.02.2024 12:00 - 13:30, DKA/ Opintojakson orientaatio
  • 29.02.2024 09:00 - 10:30, DKA/ oppimistehtävän ohjaus
  • 19.04.2024 08:00 - 08:30, DKA/ tehtävän palautus

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää oman ammattialan historian ja keskeiset käsitteet
- osaa analysoida oman toimintansa taustalla olevia ihmiskäsityksiä ja arvoja
- ymmärtää ihmisen uskonnollisen kehityksen
- osaa reflektoida omaa toimintaansa ja vuorovaikutustaitojaan

Sisältö

- keskeisimmät kirkon alan taustatieteet ja ammattialan käsitteet
- kirkon diakonian ja kasvatuksen ammattien historia, nykytila ja tulevaisuus
- ammattialan eettiset lähtökohdat
- ihmisen uskonnollinen kehitys
- kohtaaminen ja vuorovaikutus

Arviointiasteikko

0-5