Siirry suoraan sisältöön

KVSVK24DIAK Kansainvälisen vaihdon valmennus (2 op)

Toteutuksen tunnus: KVS0002A20S-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

04.03.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Sally Bamford

Ryhmät

 • Diak
  Diak yhteinen
 • 08.03.2024 09:30 - 11:00, KVS/ Orientation Lecture
 • 28.03.2024 09:00 - 14:30, KVS/ Orientation Day
 • 23.04.2024 14:00 - 15:30, KVS/ Lecture

Tavoitteet

Opiskelija
- saa valmiuksia toimia vieraassa kulttuurissa
- hallitsee kansainvälisen vaihdon suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät prosessit sekö opiskelijan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
- osaa arvioida ja huomioida ulkomailla työskentelyn terveys- ja turvallisuuskysymyksiä
- saa valmiuksia toimia eettisesti kestävästi kansainvälisessä toimintaympäristössä
- osaa reflektoida omaa toimintaansa, kulttuuri-identiteettiään ja ennakkoasenteitaan sekä ammatillista kehitystään kansainvälisessä kontekstissa

Sisältö

- kansainvälisen vaihdon prosessit
- kulttuurien välinen vuorovaikutus ja viestintä
- terveys ja turvallisuus ulkomailla
- eettisesti kestävä toiminta
- ammatillinen reflektio

Arviointiasteikko

0-5