Siirry suoraan sisältöön

AOS01VS24DIAK-SOSEK Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I (2 op)

Toteutuksen tunnus: AOS0102Y21S-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

Opettaja

 • Marja Katisko
 • Sonja Hyrkkö

Ryhmät

 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • 21.08.2024 15:00 - 18:00, AOS01 / YAMK-koulutusten käynnistyminen ja asiantuntijuuden kehittyminen
 • 29.08.2024 15:00 - 17:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 02.09.2024 15:00 - 16:30, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 09.09.2024 16:00 - 17:30, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 23.09.2024 16:00 - 18:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 29.10.2024 16:00 - 17:30, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti
 • 11.11.2024 15:00 - 17:00, AOS01 / Opon ja ryhmävastaavan tunti

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa analysoida kansallisia ja kansainvälisiä osaamisvaatimuksia erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa monialaisissa ympäristöissä.
• tunnistaa ammatillisen kehittymisen tarpeet, vahvuudet ja painopistealueet sekä laatii henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman.
• on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen.
• edistää ammattieettisiä periaatteita päätöksenteossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
• kehittää itsensä johtamisen taitoja ja toimii aktiivisesti asiantuntijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Arviointiasteikko

0-5