Siirry suoraan sisältöön

EKO01VS24DIAK Ekososiaalisen työn käytännöllinen ymmärtäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: EKO0105Y23S-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

20.08.2024 - 03.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

Opettaja

 • Marja Katisko
 • Jaana Tilli
 • Ville Päivänsalo

Ryhmät

 • Y-S24sosek
  Y-S24sosek
 • 28.08.2024 15:00 - 18:00, EKO01 / Orientaatio
 • 03.09.2024 15:00 - 18:00, EKO01 / Luento
 • 11.09.2024 15:00 - 18:00, EKO01 / Työpaja/Mustarinda
 • 17.09.2024 15:00 - 18:00, EKO01 / Luento
 • 10.10.2024 15:00 - 18:00, EKO01 / Webinaari
 • 15.10.2024 15:00 - 18:00, EKO01 / Webinaari
 • 22.10.2024 15:00 - 18:00, EKO01 / Webinaari

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• opiskelija soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä ja teorioita
• opiskelija osaa analysoida kestävän kehityksen ulottuvuuksia (hyvinvointi, terveys, ympäristö, talous) oman ammattialansa näkökulmasta sekä kompleksisuuden käsitteistöä hyödyntäen
• opiskelija osaa soveltaa sosiaali- ja terveysalan eettisiä sitoumuksia laajasti: ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä yksilön ja yhteisön välistä suhdetta
• opiskelija ymmärtää keskinäisriippuvuuksien merkityksen sekä suomalaisessa yhteis-kunnassa että globaalisti
• opiskelija ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa ja transnationaalisessa maailmassa

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot
Pienryhmätyöskentely
Webinaarit

Aika ja paikka

20.8.2024-3.11.2024

Arviointiasteikko

0-5