Siirry suoraan sisältöön

NNHNK24AVOIN Näkökulmia nuorten hyvinvointiin – orientaatiokurssi amk-opintoihin (2 op)

Toteutuksen tunnus: NNH0002A19S-3009

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

05.02.2024 - 06.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)
  • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
  • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

  • Sirpa Ylönen
  • Tiina Häkkinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtia ja keskeisiä hyvinvoinnin käsitteitä
- tietää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaisia haasteita
- osaa jäsentää monialaisista tuen mahdollisuuksia

Sisältö

- hyvinvoinnin lähtökohdat
- nuorten hyvinvointi
- monialainen tuki

Opetusmenetelmät

Verkkoluento, oppimateriaaliin liittyvät oppimistehtävät ja loppureflektio verkossa. Kurssin voi suorittaa täysin verkossa oman aikataulun mukaisesti.

Aika ja paikka

Opinnot voi aloittaa milloin tahansa opintojakson aikana, non-stop -toteutus

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaalit löytyvät Diaklesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi viiden viikon aikana, mutta sen voi suorittaa myös lyhyemmällä tai pidemmällä aikavälillä oman aikataulun mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Kurssilla on vaiheittaiset verkkotehtävät, joissa teemat vaihtuvat. Ne tehdään etenevässä järjestyksessä.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei vaadi aiempia opintoja sosiaalialalta.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki kurssin suorittamiseen liittyvät ohjeistukset löytyvät Diaklesta. Kurssi käynnistyy luentotallenteilla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan numeraalisesti Diakin arviointikriteerien mukaisesti
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Diak_yleiset_osaamisen_arviointikriteerit_2020_AMK.pdf (alkuvaiheen opinnot)

Arviointiasteikko

0-5