Siirry suoraan sisältöön

MIPA1ES24HKI Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat (2 op)

Toteutuksen tunnus: MIP1002E18S-3008

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Opettaja

  • Tiina Lintunen
  • Susanna Kallakorpi

Ryhmät

  • E-S24mipa
    E-S24mipa
  • 05.09.2024 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot
  • 06.09.2024 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot
  • 06.09.2024 14:15 - 15:45, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot

Tavoitteet

Hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.
Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.
Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.
Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista

Sisältö

Mielenterveyskäsitteen moniulotteisuus ja päihteet
Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuus: edistävä ja ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö, mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien hoito ja kuntoutus.
Ihmisen jakamattomuus ja ainutlaatuisuus, yhdenvertaisuus
Voimaantuminen, ihmisen voimavarat (keholliset, psykofyysiset, elämäntavat, hengellisyys / henkisyys) ja elämän taidot.
Eettisyys: stigma, kokonaisvaltainen ihmisen kohtaamisen taito, asenteisiin vaikuttaminen
Mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvisuuden ehkäisy.
Ajankohtaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja kansainväliset näkökulmat mielenterveys-ja päihdetyössä

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali.

Ennalta määrätty oppimateriaali:
• Holmberg, J. Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä. Edita, 2016.
• Mental health promotion glossery
• Tamminen, N. & Solin, P. (toim.) Mielenterveyden edistäminen asumis- ja hoivapalveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013.http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-913-8

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeerinen arviointi 1-5

Arviointiasteikko

0-5