Siirry suoraan sisältöön

MIPA4EK25HKI Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät (8 op)

Toteutuksen tunnus: MIP4008E20S-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Ryhmät

 • E-S24mipa
  E-S24mipa
 • 06.02.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 07.02.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 07.02.2025 14:45 - 15:45, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 13.03.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 14.03.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 24.04.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 25.04.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät

Tavoitteet

Osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa.
Tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä.
Osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö- ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

Sisältö

Reflektiivinen ja kunnioittava toimintatapa
Asiakastyössä vaikuttavat tekijät
Asiakastyössä vaikuttavat näyttöön perustuvat menetelmät
Mielenterveys- ja päihdetyön ihmislähtöiset menetelmät yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa
Toiminta eri ikäisten ja eri vaiheissa oman mielenterveys- ja päihdetilanteensa kanssa olevien henkilöiden auttamisessa.

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Oheismateriaali:
Hietaharju, P & Nuuttila, M 2016 Käytännön mielenterveystyö. Sanoma Pro OY
Noppari, E., Kiiltomäki, A.& Pesonen, A. (2007) Mielenterveystyö perusterveydenhuollossa. Sanoma Pro Oy
Heikkinen-Peltonen, R, Innamaa, M & Virta, M (2014) Mieli ja terveys. Edita Helsinki
Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert, C. & Seuri, T. (2017) Mielenterveyshoitotyö. SanomaPro. Helsinki.
Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki,M & Salo-Chydenius, S. (2015) Päihdehoitotyö. SanomaPro. Helsinki.
Koski-Jännes A., Riittinen l., Saarnio P. (2008) Kohti muutosta: motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin (2008) Tammi. Helsinki
Mental Health Promotion Glossary

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeerinen arviointi 1-5

Arviointiasteikko

0-5