Siirry suoraan sisältöön

MIPA5EK25HKI Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä (5 op)

Toteutuksen tunnus: MIP5005E20S-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Ryhmät

 • E-S24mipa
  E-S24mipa
 • 06.02.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 07.02.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 07.02.2025 14:45 - 15:45, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 13.03.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 14.03.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 24.04.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • 25.04.2025 09:00 - 15:30, Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät

Tavoitteet

Osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.
Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.
Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.
Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.
Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.
Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

Sisältö

Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ajankohtaiset ohjeistukset
Sote- ja maakuntauudistus
Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori palvelujen tuottajina
Vapaaehtoiset ja vertaiset yhteistyökumppaneina
Järjestöt asiantuntijoina
Mielenterveys- ja päihdetyö tilastoina
Asiakaslähtöinen hoito- ja palveluprosessiosaaminen
Palveluohjaus
Moniammatillisuuden mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä, palveluverkosto, palvelujärjestelmä, palveluohjausosaaminen, työparityöskentely
Digitaalisuus mielenterveys- ja päihdetyössä (mm. mobiilimenetelmät, verkkopalvelut, pelillisyys)

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali
Oheiskirjallisuus:
Nouko-Juvonen,S., Ruotsalainen , P.j & Kiikkala, I (2000). Hyvinvointivaltion palveluketjut. Tammi.
Helen, I. (2011): Reformin pirstaleet. Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Vastapaino. Tampere.
Wahlbeck, K.,Hietala, O., Kuosmanen, L.., McDaid, D., Mikkonen, J., Parkkonen, J., Reini, K., Salovuori, S. & Tourunen,J. (2018). Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017 (http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/89-2017-YhdessaMielin_valmis.pdf/e60e6d56-43cb-40e8-8f49-54e6dfdac5bb?version=1.0 )

Lisätiedot

ARVIOINTI
Numeraalinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5