Siirry suoraan sisältöön

MTLVK24AVOIN Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien lähtökohdat (2 op)

Toteutuksen tunnus: MTL0002Y24S-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.04.2024 - 29.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 500

Koulutus

  • Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
  • Monialainen ja yhteensovittava johtaminen
  • Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Opettaja

  • Marja Katisko
  • Ville Päivänsalo
  • Arja Koski
  • Jari Helminen

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kuvata määrällisen ja laadullisen tutkimuksen luonteen sekä metodologiset ja tutkimusasetelmiin liittyvät lähtökohdat
• osaa hyödyntää annettua määrälliseen ja laadulliseen menetelmään liittyvää kirjallisuutta.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa YAMK:n opetussuunnitelmin TUM0005Y21S opintojaksoa.

Arviointiasteikko

0-5