Siirry suoraan sisältöön

TUK02MK25DIAK Tutkimuksellinen kehittämistyö 2 (15 op)

Toteutuksen tunnus: TUK0215Y23H-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.08.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

6 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Opettaja

  • Lena Segler-Heikkilä

Ryhmät

  • Y-S23ttk
    Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa tuottaa ja soveltaa alaa koskevaa uutta tietoa ja innovoida uusia käytänteitä
• osaa lähestyä työelämän tutkimuksellisia kehittämishaasteita monimenetelmällisellä otteella
• osaa soveltaa tulkkausalan tutkimusta ja ammattikäytäntöjen kehittämistä koskevaa tietoa
• osaa laatia tutkimuksellisen kehittämistyön raportin
• osaa viestiä kehittämistyöstään ja sen tuloksista
• osaa viestiä kehittämistyön tuloksista kohdennetusti

Sisältö

• tutkimuksellisen kehittämistyön toteuttaminen
• tutkimuksellisen kehittämistyön raportointi
• tutkimuksellisen kehittämistyön asiantuntijaviestintä ja tulosten esittäminen eri medioissa

Arviointiasteikko

0-5