Siirry suoraan sisältöön

2020 Sairaanhoitaja (AMK): Syksy 2020 sh (49 ryhmät)

Tunnus: 2020SH

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Opetussuunnitelma täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994), EU direktiivit (päivitys 2013/55/EU) sekä kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset (2019). Sairaanhoitaja 210 op koostuu 180 op yleissairaanhoitajan osaamisesta ja 30 op vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista.

SAIRAANHOITAJA 210 op

PERUSOPINNOT 10 op:
Valmentava ruotsi 2 op, Ruotsi 3 op, Englanti 3 op, Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op.
Suomen kieli ja viestintä on integroituna ammatillisiin opintoihin

AMMATILLISET OPINNOT 155 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30 op:
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 30 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Sairaanhoitajaopinnot rakentuvat kuudesta temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin.
Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 29 op
• Osallisuus ja ohjaus 30 op
• Kliininen hoitotyö 29 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen 60 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 32 op
• Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 30 op

Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 1. / 2020 2. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 1. / 2023
PERUSOP-2020
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
2020SH-ORI
Orientaatio korkeakouluopintoihin

(Valitaan kaikki)

2
ORI0002A20S Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
ENG
Englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0003A15S
Ammatillinen englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0101A15S Englannin suullinen kielitaito 1.5
ENG0201A15S Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
RUO
Ruotsi

(Valitaan kaikki)

5
2020SH-RUO1
Valmentava ruotsi

(Valitaan kaikki)

2
RUO1002A20S Valmentava ruotsi 2
RUO2003A20S
Ammatillinen ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
AMMATTIOP-2020
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

155
ASIO006A20S
Asiakastyön lähtökohdat

(Valitaan kaikki)

6
YHT1004A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
ASI0202A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
KOH0006A20S
Kohtaaminen hoitosuhteessa

(Valitaan kaikki)

6
YHT2003A20S Ihmisen kasvu ja kehitys 3
KOH0103A20S Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
KHO1008A20S
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

8
KHO1102A20S Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
KHO1202A15S Anatomia ja fysiologia I 2
KHO1302A20S Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
KHO1402A15S Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
OSA0009A20S
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus

(Valitaan kaikki)

9
YHT3002A20S Vammaisuus 2
OSA0104A20S Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
OSA0203A20S Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
KHO2007A20S
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

7
KHO2102A15S Anatomia ja fysiologia II 2
KHO2202A15S Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
KHO2303A20S Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
AHO0007A20S
Aikuisten hoitotyö

(Valitaan kaikki)

7
AHO0104A20S Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4
AHO0203A20S Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3
VHO0004A20S
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö

(Valitaan kaikki)

4
YHT4002A20S Vanhuus 2
VHO0102A20S Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2
2020SH-PHH
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö

(Valitaan kaikki)

5
PHH0005A20S Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö 5
MPH0008A20S
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö

(Valitaan kaikki)

8
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
MPH0104A20S Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4
LHO0006A20S
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

(Valitaan kaikki)

6
LHO0102A20S Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2
LHO0202A20S Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2
LHO0302A20S Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2
HOA0005A20S
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

5
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2
HOA0103A20S Johtaminen ja yrittäjyys 3
HOE0009A20S
Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys

(Valitaan kaikki)

9
HOE0103A20S Sairaanhoitajan asiantuntijuus 3
HOE0204A20S Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4
HOE0302A20S Kulttuurisensitiivinen asiantuntijuus 2
OSKEAMM
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

5
AMM0103A20S Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
AMM0202A20S Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
LÄÄ
Lääkehoito- ja laskenta

(Valitaan kaikki)

10
LÄÄ0102A20S Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0202A20S Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0302A20S Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0401A20S Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 1
LÄÄ0501A20S Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1
LÄÄ0602A20S Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2
HAR
Harjoittelut

(Valitaan kaikki)

60
HAR1005A15S Hoitotyön perusharjoittelu 5
HAR2006A20S Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 6
HAR3106A20S Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6
HAR3206A20S Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6
HAR4007A20S Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 7
HAR5008A20S Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8
HAR6008A20S Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8
HAR7006A20S Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 6
HAR8008A20S Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 8
VVOP-2020
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
SYV
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
KSP0030A20S
Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö

(Valitaan kaikki)

30
KSP0105A20S Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5
KSP0205A20S Perioperatiivisen hoitotyön perusteet 5
KSP0305A20S Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan valvonta- ja hoitolaitteet 5
KSP0415A20S Kriittisesti sairaan tai perioperatiivisen potilaan hoitotyön syventävä harjoittelu 15
MIP0030A20S
Mielenterveys ja päihdetyö

(Valitaan kaikki)

30
MIP0105A15S Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5
MIP0205A20S Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät 5
MIP0305A20S Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen 5
MIP0415A20S Mielenterveys ja päihdetyön syventävä harjoittelu 15
GHO0030A20S
Gerontologinen hoitotyö

(Valitaan kaikki)

30
GHO0105A20S Gerontologinen kliininen hoitotyö 5
GHO0205A15S Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ 5
GHO0305A20S Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5
GHO0415A20S Gerontologisen hoitotyön syventävä harjoittelu 15
CHI0030A20S
Child, adolescent and family nursing: advanced studies

(Valitaan kaikki)

30
CHI0105A20S Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families 5
CHI0205A20S Specificities of clinical care for children and adolescents 5
CHI0305A20S Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä 5
CHI0420A20S Clinical nursing with children, adolescents and families: advanced clinical placement 15
PRO0030A20S
Professional work in the global context

(Valitaan kaikki)

30
PRO0102A20S Foundations of Global Health, Wellbeing, Responsibility and Sustainable Development 2
EXP0003B20S Exploitation in a Global Frame 3
PRO0205A15S Promotion of health and wellbeing 5
PRO0305A15S Optional elective studies 5
PRO0415A20S International Practical Placement 15
OPINNÄYTEOP-2020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OSKEOPI
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

15
OPI0015A20S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5
Yhteensä 210 59 61 55 5 29 30 29 32 28 27 5 29 30 29 32 28 27 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

sh ops2020 lukukausittain

1 lk Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmät
Orientaatio korkeakouluopintoihin
Valmentava ruotsi
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö
Ihmisen kasvu ja kehitys
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi
Anatomia ja fysiologia I
Infektioiden torjunta ja aseptiikka
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot
Hoitotyön perusharjoittelu
2 lk Osallisuus ja ohjaus
Ruotsin suullinen kielitaito
Ruotsin kirjallinen kielitaito
Vammaisuus
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Anatomia ja fysiologia II
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot
Ammattialan kehittämistyön välineet I
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu
3 lk Kliininen hoitotyö
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot
Vanhuus
Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö
Ammattialan kehittämistyön välineet II
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta
Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II
4 lk Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen I
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö
Mielenterveys- ja päihteet
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I
5 lk Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen II
Englannin suullinen kielitaito
Englannin kirjallinen kielitaito
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu
Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II
6 lk Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot, valitaan 5 op 6 lk ja loput 25 op 7 lk

Sosiaali- ja terveystalous
Johtaminen ja yrittäjyys
Sairaanhoitajan asiantuntijuus
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio
Kulttuurisensitiivinen asiantuntijuus
Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu
Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito
Lasten ja nuorten mielenterveystyö
Gerontologinen kliininen hoitotyö
Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families
Foundations of Global Health, Wellbeing, Responsibility and Sustainable Development
Exploitation in a Global Frame
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III
7 lk Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot, valitaan 25 op (sisältää harjoittelua 15 op)

Perioperatiivisen hoitotyön perusteet
Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan valvonta- ja hoitolaitteet
Kriittisesti sairaan tai perioperatiivisen potilaan hoitotyön syventävä harjoittelu
Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät
Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen
Mielenterveys ja päihdetyön syventävä harjoittelu
Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ
Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä
Gerontologisen hoitotyön syventävä harjoittelu
Specificities of clinical care for children and adolescents
Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä
Clinical nursing with children, adolescents and families: advanced clinical placement
Promotion of health and wellbeing
Optional elective studies
International Practical Placement
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
PERUSOP-2020
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
2020SH-ORI
Orientaatio korkeakouluopintoihin

(Valitaan kaikki)

2
ORI0002A20S Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
ENG
Englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0003A15S
Ammatillinen englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0101A15S Englannin suullinen kielitaito 1.5
ENG0201A15S Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
RUO
Ruotsi

(Valitaan kaikki)

5
2020SH-RUO1
Valmentava ruotsi

(Valitaan kaikki)

2
RUO1002A20S Valmentava ruotsi 2
RUO2003A20S
Ammatillinen ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
AMMATTIOP-2020
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

155
ASIO006A20S
Asiakastyön lähtökohdat

(Valitaan kaikki)

6
YHT1004A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
ASI0202A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
KOH0006A20S
Kohtaaminen hoitosuhteessa

(Valitaan kaikki)

6
YHT2003A20S Ihmisen kasvu ja kehitys 3
KOH0103A20S Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
KHO1008A20S
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

8
KHO1102A20S Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
KHO1202A15S Anatomia ja fysiologia I 2
KHO1302A20S Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
KHO1402A15S Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
OSA0009A20S
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus

(Valitaan kaikki)

9
YHT3002A20S Vammaisuus 2
OSA0104A20S Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
OSA0203A20S Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
KHO2007A20S
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

7
KHO2102A15S Anatomia ja fysiologia II 2
KHO2202A15S Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
KHO2303A20S Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
AHO0007A20S
Aikuisten hoitotyö

(Valitaan kaikki)

7
AHO0104A20S Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4
AHO0203A20S Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3
VHO0004A20S
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö

(Valitaan kaikki)

4
YHT4002A20S Vanhuus 2
VHO0102A20S Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2
2020SH-PHH
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö

(Valitaan kaikki)

5
PHH0005A20S Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö 5
MPH0008A20S
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö

(Valitaan kaikki)

8
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
MPH0104A20S Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4
LHO0006A20S
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö

(Valitaan kaikki)

6
LHO0102A20S Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2
LHO0202A20S Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2
LHO0302A20S Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2
HOA0005A20S
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

5
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2
HOA0103A20S Johtaminen ja yrittäjyys 3
HOE0009A20S
Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys

(Valitaan kaikki)

9
HOE0103A20S Sairaanhoitajan asiantuntijuus 3
HOE0204A20S Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4
HOE0302A20S Kulttuurisensitiivinen asiantuntijuus 2
OSKEAMM
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

5
AMM0103A20S Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
AMM0202A20S Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
LÄÄ
Lääkehoito- ja laskenta

(Valitaan kaikki)

10
LÄÄ0102A20S Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0202A20S Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0302A20S Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2
LÄÄ0401A20S Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 1
LÄÄ0501A20S Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1
LÄÄ0602A20S Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2
HAR
Harjoittelut

(Valitaan kaikki)

60
HAR1005A15S Hoitotyön perusharjoittelu 5
HAR2006A20S Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 6
HAR3106A20S Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6
HAR3206A20S Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6
HAR4007A20S Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 7
HAR5008A20S Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8
HAR6008A20S Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8
HAR7006A20S Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 6
HAR8008A20S Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 8
VVOP-2020
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
SYV
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
KSP0030A20S
Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö

(Valitaan kaikki)

30
KSP0105A20S Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5
KSP0205A20S Perioperatiivisen hoitotyön perusteet 5
KSP0305A20S Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan valvonta- ja hoitolaitteet 5
KSP0415A20S Kriittisesti sairaan tai perioperatiivisen potilaan hoitotyön syventävä harjoittelu 15
MIP0030A20S
Mielenterveys ja päihdetyö

(Valitaan kaikki)

30
MIP0105A15S Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5
MIP0205A20S Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät 5
MIP0305A20S Päihtyneen potilaan akuuttihoitotyön kehittäminen 5
MIP0415A20S Mielenterveys ja päihdetyön syventävä harjoittelu 15
GHO0030A20S
Gerontologinen hoitotyö

(Valitaan kaikki)

30
GHO0105A20S Gerontologinen kliininen hoitotyö 5
GHO0205A15S Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ 5
GHO0305A20S Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5
GHO0415A20S Gerontologisen hoitotyön syventävä harjoittelu 15
CHI0030A20S
Child, adolescent and family nursing: advanced studies

(Valitaan kaikki)

30
CHI0105A20S Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families 5
CHI0205A20S Specificities of clinical care for children and adolescents 5
CHI0305A20S Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä 5
CHI0420A20S Clinical nursing with children, adolescents and families: advanced clinical placement 15
PRO0030A20S
Professional work in the global context

(Valitaan kaikki)

30
PRO0102A20S Foundations of Global Health, Wellbeing, Responsibility and Sustainable Development 2
EXP0003B20S Exploitation in a Global Frame 3
PRO0205A15S Promotion of health and wellbeing 5
PRO0305A15S Optional elective studies 5
PRO0415A20S International Practical Placement 15
OPINNÄYTEOP-2020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OSKEOPI
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

15
OPI0015A20S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5