Siirry suoraan sisältöön

2020 Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus: Kevät 2024 sosv

Tunnus: 2020SOSV

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaminen antaa sosiaalihuollon ammattioikeudet. Tutkinnon suorittanut voi hakea ammattioikeuksia toimia sosionomina Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 8§). Sosionomi (AMK) -varhaiskasvatuksen ohjaajan tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet, vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.
Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia Varhaiskasvatuslain (540/2018, 27§) mukaisessa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.
Tutkinto sisältää kirkkohallituksen 26.8.2020 päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 139) mukaiset vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sekä vähintään 90 op:n laajuiset teologiset opinnot ja seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät ammattiopinnot. Tutkinto antaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavan kelpoisuuden.

SOSIONOMI (AMK) -VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA 210 op

PERUSOPINNOT:
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op, opintoihin orientoivat opinnot 2 op

AMMATILLISET OPINNOT:
ammatilliset opinnot 136 op, harjoittelu 45 op, ensiapu sosiaali- ja kirkonalan työympäristöissä 1 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Opinnot rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin.
Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 32 op
• Osallisuus ja ohjaus 31 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö 29 op
• Soveltava ja kehittävä ammatillisuus 30 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 32 op
• Osallistava kehittäminen 42 op
• Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen 14 op

Kirkon alan opinnot (90 op) toteutuvat osittain integroituneina sosionomiopintoihin, osittain eriytettyinä.
Ne rakentuvat seuraavasti:
• Teologiset opinnot 20 op
• Kirkon alan ammattiopinnot 40 op
• Seurakunnan ja kirkon työelämään liittyvät opinnot 15 op
• Opinnäytetyö 15 op

Koulutuksessa toteutetaan Osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa oppiminen ja oppimistehtävät voivat hyödyttää työelämän kehittämistarpeita.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 2. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 1. / 2026 2. / 2027
2020SOSV-PERUSOP
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
2020SOSV-ORI0002A20S
Orientaatio korkeakouluopintoihin

(Valitaan kaikki)

2
ORI0002A20S Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
2020SOSV-ENG
Englanti

(Valitaan kaikki)

3
2020SOSV-2020SOSN-ENG0003A15S
Ammatillinen englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0101A15S Englannin suullinen kielitaito 1.5
ENG0201A15S Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
2020SOSV-RUO
Ruotsi

(Valitaan kaikki)

5
2020SOSV-RUO1002A20S
Valmentava ruotsi

(Valitaan kaikki)

2
RUO1002A20S Valmentava ruotsi 2
2020SOSV-RUO2003A20S
Ammatillinen ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
2020SOSV-AMMOP
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

181
2020SOSV-AKE0012A20S
Ammatillisen kohtaamisen eettiset lähtökohdat

(Valitaan kaikki)

12
YHT1004A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
YHT2003A20S Ihmisen kasvu ja kehitys 3
AKE0105A20S Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
2020SOSV-MUU0005A20S
Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö

(Valitaan kaikki)

5
MUU0105A20S Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 5
2020SOSV-STY0005A20S
Seurakunta toimintaympäristönä

(Valitaan kaikki)

5
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5
2020SOSV-LUO0005A20S
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena

(Valitaan kaikki)

5
LUO0005A20S Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena 5
2020SOSV-ENS0001A20S
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä

(Valitaan kaikki)

1
ENS0001A20S Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1
2020SOSV-AIK0010A20S
Aikuis- ja nuorisososiaalityö

(Valitaan kaikki)

10
AIK0105A20S Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5
AIK0205A20S Muutossosiaalityö 5
2020SOSV-PER0005A20S
Perhetyö ja lastensuojelu

(Valitaan kaikki)

5
PER0005A20S Perhetyö ja lastensuojelu 5
2020SOSV-SOS0005A20S
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
SOS0105A20S Asiakastyön menetelmät 5
2020SOSV-DKT1005A20S
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I

(Valitaan kaikki)

5
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5
2020SOSV-ELÄ0008A20S
Elämänkulkujen moninaisuus

(Valitaan kaikki)

8
YHT3002A20S Vammaisuus 2
YHT4002A20S Vanhuus 2
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
2020SOSV-DKT2005A20S
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II

(Valitaan kaikki)

5
DKT2005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II 5
2020SOSV-MMK0005A20S
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä

(Valitaan kaikki)

5
MMK0005A20S Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä 5
2020SOSV-KIR0005A20S
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu

(Valitaan kaikki)

5
KIR0005A20S Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5
2020SOSV-VAR0015A20S
Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö

(Valitaan kaikki)

15
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5
VAR0205A20S Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa 5
VAR0305A20S Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät 5
2020SOSV-SIE0005A20S
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus

(Valitaan kaikki)

5
SIE0005A20S Sielunhoito ja hengellinen ohjaus 5
2020SOSV-KVA0005A20S
Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

5
KVA0005A20S Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus 5
2020SOSV-SEU0005A20S
Seurakuntatyön kehittäminen

(Valitaan kaikki)

5
SEU0005A20S Seurakuntatyön kehittäminen 5
2020SOSV-KAN0005A20S
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö

(Valitaan kaikki)

5
KAN0005A20S Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö 5
2020SOSV-ASP0011A20S
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen

(Valitaan kaikki)

11
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2
ASP0104A20S Työelämäosaaminen 4
ASP0205A20S Asiakaslähtöinen kehittäminen 5
2020SOSV-HAN0004A20S
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

4
HAN0004A20S Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4
2020SOSV-AJA0005A20S
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja

(Valitaan kaikki)

5
AJA0005A20S Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5
2020SOSV-OSKEAMM
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

5
AMM0103A20S Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
AMM0202A20S Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
2020SOSV-HARJ
Harjoittelut

(Valitaan kaikki)

45
2020SOSV-HAR1014A20S
Harjoittelu 1

(Valitaan kaikki)

14
HAR1113A20S Työelämäjakso/ harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä 13
HAR1201A20S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
HAR2215A20S
Harjoittelu 2 / Kirkon varhaiskasvatuksen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
HAR2202A20S Leiri- ja retkitoiminnan harjoittelu 2
HAR2213A20S Seurakuntaharjoittelu 13
2020SOSV-HAR3016A20S
Harjoittelu 3

(Valitaan kaikki)

16
HAR3215A20S Pedagoginen harjoittelu 15
HAR3201A20S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
2020SOSV-VVO
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 4)

4
2020SOSV-DIG0004A20S
Digiosaaminen

(Valitaan kaikki)

4
DIG0004A20S Digiosaaminen 4
2020SOSV-OPINNÄYTEOP
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
2020SOSV-OSKEOPI
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

15
2020SOSV-OPI0015A20S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5
Yhteensä 210 32 60 62 56 32 31 29 30 32 42 14 32 31 29 30 32 42 14

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

sosv ops2020 lukukausittain

1 lk Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmät
Orientaatio korkeakouluopintoihin
Valmentava ruotsi
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus
Ihmisen kasvu ja kehitys
Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus
Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä
Seurakunta toimintaympäristönä
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä
2 lk Osallisuus ja ohjaus
Ruotsin suullinen kielitaito
Ruotsin kirjallinen kielitaito
Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat
Muutossosiaalityö
Perhetyö ja lastensuojelu
Asiakastyön menetelmät
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I
Ammattialan kehittämistyön välineet I
3 lk Elämänkulkujen moninaisuus ja asiakastyö
Vammaisuus
Vanhuus
Mielenterveys- ja päihteet
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II
Ammattialan kehittämistyön välineet II
Työelämäjakso/ harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio
4 lk Soveltava ja kehittävä ammatillisuus
Englannin suullinen kielitaito
Englannin kirjallinen kielitaito
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu
Varhaiskasvatuksen perusteet
Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa
Digiosaaminen
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I
5 lk Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus
Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus
Seurakuntatyön kehittäminen
Leiri- ja retkitoiminnan harjoittelu
Seurakuntaharjoittelu
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II
6 lk Osallistava kehittäminen
Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö
Sosiaali- ja terveystalous
Työelämäosaaminen
Asiakaslähtöinen kehittäminen
Pedagoginen harjoittelu
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III
7 lk Kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja vaikuttaminen
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
2020SOSV-PERUSOP
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
2020SOSV-ORI0002A20S
Orientaatio korkeakouluopintoihin

(Valitaan kaikki)

2
ORI0002A20S Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
2020SOSV-ENG
Englanti

(Valitaan kaikki)

3
2020SOSV-2020SOSN-ENG0003A15S
Ammatillinen englanti

(Valitaan kaikki)

3
ENG0101A15S Englannin suullinen kielitaito 1.5
ENG0201A15S Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
2020SOSV-RUO
Ruotsi

(Valitaan kaikki)

5
2020SOSV-RUO1002A20S
Valmentava ruotsi

(Valitaan kaikki)

2
RUO1002A20S Valmentava ruotsi 2
2020SOSV-RUO2003A20S
Ammatillinen ruotsi

(Valitaan kaikki)

3
RUO2101A20S Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
RUO2201A20S Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
2020SOSV-AMMOP
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

181
2020SOSV-AKE0012A20S
Ammatillisen kohtaamisen eettiset lähtökohdat

(Valitaan kaikki)

12
YHT1004A20S Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
YHT2003A20S Ihmisen kasvu ja kehitys 3
AKE0105A20S Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
2020SOSV-MUU0005A20S
Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö

(Valitaan kaikki)

5
MUU0105A20S Suomalainen yhteiskunta, sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 5
2020SOSV-STY0005A20S
Seurakunta toimintaympäristönä

(Valitaan kaikki)

5
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5
2020SOSV-LUO0005A20S
Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena

(Valitaan kaikki)

5
LUO0005A20S Luovuus ja toiminnallisuus voimavarana ja ammatillisuutena 5
2020SOSV-ENS0001A20S
Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä

(Valitaan kaikki)

1
ENS0001A20S Ensiapu sosiaali- ja kirkon alan työympäristöissä 1
2020SOSV-AIK0010A20S
Aikuis- ja nuorisososiaalityö

(Valitaan kaikki)

10
AIK0105A20S Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5
AIK0205A20S Muutossosiaalityö 5
2020SOSV-PER0005A20S
Perhetyö ja lastensuojelu

(Valitaan kaikki)

5
PER0005A20S Perhetyö ja lastensuojelu 5
2020SOSV-SOS0005A20S
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
SOS0105A20S Asiakastyön menetelmät 5
2020SOSV-DKT1005A20S
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I

(Valitaan kaikki)

5
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5
2020SOSV-ELÄ0008A20S
Elämänkulkujen moninaisuus

(Valitaan kaikki)

8
YHT3002A20S Vammaisuus 2
YHT4002A20S Vanhuus 2
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
2020SOSV-DKT2005A20S
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II

(Valitaan kaikki)

5
DKT2005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II 5
2020SOSV-MMK0005A20S
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä

(Valitaan kaikki)

5
MMK0005A20S Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet ammatillisessa työssä 5
2020SOSV-KIR0005A20S
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu

(Valitaan kaikki)

5
KIR0005A20S Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5
2020SOSV-VAR0015A20S
Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö

(Valitaan kaikki)

15
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5
VAR0205A20S Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa 5
VAR0305A20S Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät 5
2020SOSV-SIE0005A20S
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus

(Valitaan kaikki)

5
SIE0005A20S Sielunhoito ja hengellinen ohjaus 5
2020SOSV-KVA0005A20S
Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus

(Valitaan kaikki)

5
KVA0005A20S Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus 5
2020SOSV-SEU0005A20S
Seurakuntatyön kehittäminen

(Valitaan kaikki)

5
SEU0005A20S Seurakuntatyön kehittäminen 5
2020SOSV-KAN0005A20S
Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö

(Valitaan kaikki)

5
KAN0005A20S Kansalaisyhteiskunta ja järjestötyö 5
2020SOSV-ASP0011A20S
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen

(Valitaan kaikki)

11
YHT6002A20S Sosiaali- ja terveystalous 2
ASP0104A20S Työelämäosaaminen 4
ASP0205A20S Asiakaslähtöinen kehittäminen 5
2020SOSV-HAN0004A20S
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

4
HAN0004A20S Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4
2020SOSV-AJA0005A20S
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja

(Valitaan kaikki)

5
AJA0005A20S Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5
2020SOSV-OSKEAMM
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

5
AMM0103A20S Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
AMM0202A20S Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
2020SOSV-HARJ
Harjoittelut

(Valitaan kaikki)

45
2020SOSV-HAR1014A20S
Harjoittelu 1

(Valitaan kaikki)

14
HAR1113A20S Työelämäjakso/ harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä 13
HAR1201A20S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
HAR2215A20S
Harjoittelu 2 / Kirkon varhaiskasvatuksen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
HAR2202A20S Leiri- ja retkitoiminnan harjoittelu 2
HAR2213A20S Seurakuntaharjoittelu 13
2020SOSV-HAR3016A20S
Harjoittelu 3

(Valitaan kaikki)

16
HAR3215A20S Pedagoginen harjoittelu 15
HAR3201A20S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
2020SOSV-VVO
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 4)

4
2020SOSV-DIG0004A20S
Digiosaaminen

(Valitaan kaikki)

4
DIG0004A20S Digiosaaminen 4
2020SOSV-OPINNÄYTEOP
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
2020SOSV-OSKEOPI
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)

(Valitaan kaikki)

15
2020SOSV-OPI0015A20S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5