Siirry suoraan sisältöön

ERKO Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus: Kevät 2021, A50Emoku

Tunnus: A50EMOKU

Kesto:
1.5 vuotta (40 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2021

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen ja -alainen ja se toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Kyseessä on työelämäläheinen koulutus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (30 op) sekä opiskelijan omaan toimintaympäristöön liittyvästä kehittämistehtävästä (10 op). Opetus tuotetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Työelämän edustajat osallistuvat koulutuksen suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen.

Lisätiedot

Yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Osaamistavoitteet

Erikoistumiskoulutus on moduulirakenteinen ja sisältää kuusi opintojaksoa. Osaaminen osoitetaan sekä opintojaksokohtaisesti että toteuttamalla kehittämistehtävä, joka arvioidaan koulutuksen päätteeksi järjestettävässä loppuarvioinnissa. Erikoistumiskoulutuksen todistus voidaan myöntää opintojaksojen ja kehittämistehtävän loppuarvioinnin hyväksytysti suorittaneelle.

Erikoistumiskoulutuksen asiantuntemuksen kokonaisuutta koskevat osaamistavoitteet osoitetaan kehittämishankkeessa ja koulutuksen päättävässä loppuarvioinnissa.

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan osallistuja:
- ymmärtää yhteiskuntaa laaja-alaisesti monikulttuurisuuden näkökulmasta,
- osaa analysoida etnisyyden ja kulttuurien merkityksiä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin,
- soveltaa omaksumaansa tietoa globalisoituvien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden ymmärrystä vaativissa asiantuntijatehtävissä, ja
- viestii ymmärrettävästi monikulttuurisissa ja -kielisissä vuorovaikutustilanteissa,
- on kehittänyt omaa monikulttuurista asiantuntijuuttaan ja osaa hyödyntää sitä työelämässä.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 2. / 2021 1. / 2021 2. / 2022
YHT
Kaikille yhteiset opintojaksot

(Valitaan kaikki)

30
YHO0105E21S Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5
YHO0205E21S Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5
YHO0305E21S Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5
YHO0405E21S Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5
YHO0505E21S Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5
YHO0605E21S Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5
KEH
Opiskelijan kehittämistehtävä

(Valitaan kaikki)

10
KEH0010E21S Kehittämistehtävä 10
Yhteensä 40 10 30 10 10 20 10 10 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHT
Kaikille yhteiset opintojaksot

(Valitaan kaikki)

30
YHO0105E21S Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5
YHO0205E21S Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5
YHO0305E21S Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5
YHO0405E21S Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5
YHO0505E21S Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5
YHO0605E21S Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5
KEH
Opiskelijan kehittämistehtävä

(Valitaan kaikki)

10
KEH0010E21S Kehittämistehtävä 10