Siirry suoraan sisältöön

Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka (70-90 op)

Tunnus: AVOIN-EVOSOSNOSK2015

Opetuskielet

  • suomi

Kuvaus

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuteen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus päättää kirkon nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuoristotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. 1.9.2020 voimaan tulleen tutkintopäätöksen mukaan vaadittavat opinnot voi täydentää avoimen amk:n opintoina.

Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoa, yhteisöpedagogi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 164) mukaan täydennettävä.

Nuorisotyönohjaaja on kristillisen kasvatuksen ja kasvun tukemisen ammattilainen, jonka keskeisinä työvälineinä ovat vuorovaikutuksen ja ohjaamisen taidot. Hän kohtaa työssään lapsia, nuoria ja perheitä monin eri tavoin ja työskentelee pienten ja suurten ryhmien sekä yksilöiden kanssa. Työssä korostuvat ohjaaminen, koulutussuunnittelu, opettaminen ja kehittäminen.

Lue Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta lisää nuorisotyönohjaajan ammatista, työkuvasta ja ydinosaamisesta. Tutustu myös tarkemmin kirkkohallituksen päätöksiin viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta.

Kriteerit

Aiemmat opinnot: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi AMK

Mikäli sinulla on Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto, mutta ei diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavia teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan liittyviä ammatillisia opintoja, tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 90 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot (25 op),
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja (50 op) ja
   - Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot (15 op).

Kokonaisuudet voi suorittaa osin yhtäaikaisesti, jolloin opinto-aika on nopeimmillaan 1,5 - 2 vuotta.

Aiemmat opinnot: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK ja diakonian tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavat opinnot

Mikäli sinulla on Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja olet aiemmin suorittanut diakonian tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavat teologiset, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan liittyvät ammatilliset opinnot, tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 70 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja (50 op) ja
   - Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa voidaan huomioida aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1 vuosi.

Esitietovaatimukset

Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka -opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon, yhteisöpedagogi (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkista kunkin osion tarkemmat ennakkovaatimukset klikkaamalla alla ao. otsikkoa.

Lisätiedot

Tutkintoa täydentävät opinnot suoritetaan kahdessa tai kolmessa osassa (aiemmista opinnoista riippuen). Tutustu kunkin osion lisätietoihin klikkaamalla ko. otsikkoa alla.
Voit myös tutustua yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AVOIN-EVOSOSN1

DIAKONIAN JA KASVATUKSEN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki )

25
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5
DKA0005A20A Diakonian ja kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat 5
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5
DKT2005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II 5
KIR0005A20S Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5
AVOIN-EVOSOSN2

TUTKINTOPÄÄTÖKSEN MUKAISET SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT: NUORISOTYÖNOHJAAJA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50 )

50
AVOIN-EVOSOSN2-KNA

Kirkon nuorisotyön asiantuntijuus

(Valitaan kaikki )

10
KNA0104A20S Nuorisotyön teologia ja kirkon kasvatustoiminta 4
KNA0206A20S Kirkon nuorisotyön toimintatavat, menetelmät ja erityiskysymykset 6
AVOIN-EVOSOSN2-EVO2

Kirkon nuorisotyön täydentävät ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10 )

10
EVO0210A20A Kirkon nuorisotyön täydentävät ammattiopinnot 10
AVOIN-EVOSOSN2-HAR2

Harjoittelu 2 / Kirkon nuorisotyön harjoittelu

(Valitaan kaikki )

15
HAR2105A15S Leiri- ja retkitoiminnan harjoittelu 5
HAR2210A20S Seurakuntaharjoittelu 10
AVOIN-EVOSOSN2-OPI

Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5
AVOIN-EVOSOSN3

DIAKONIAN JA KASVATUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan kaikki )

15
SIE0005A20S Sielunhoito ja hengellinen ohjaus 5
SEU0005A20S Seurakuntatyön kehittäminen 5
AJA0005A20S Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5