Siirry suoraan sisältöön

Puhe- ja kirjoitusviestintäLaajuus (5 op)

Tunnus: OKO0205A19H

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa vuorovaikutustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä
- osaa puheviestinnän perusteet ja tunnistaa omia vahvuuksiaan viestijänä
- osaa hallita esiintymisjännitystään ja olla katseiden kohteena
- osaa kirjoittaa opiskeluun liittyviä lähdepohjaisia tekstejä
- hahmottaa kielenoppimisprosessin ja osaa kehittää kielitaitoaan

Sisältö

- viestintätilanne
- esiintyminen, kuunteleminen, sanaton viestintä
- viestijäkuva, esiintymisrohkeus
- oikeakielisyys, kielioppaat ja lähdeviittaussysteemi
- kielitaidon kehittäminen

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Sampo Sivula
 • Päivi Pässilä
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S24vip
  HKI-S24vip
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa vuorovaikutustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä
- osaa puheviestinnän perusteet ja tunnistaa omia vahvuuksiaan viestijänä
- osaa hallita esiintymisjännitystään ja olla katseiden kohteena
- osaa kirjoittaa opiskeluun liittyviä lähdepohjaisia tekstejä
- hahmottaa kielenoppimisprosessin ja osaa kehittää kielitaitoaan

Sisältö

- viestintätilanne
- esiintyminen, kuunteleminen, sanaton viestintä
- viestijäkuva, esiintymisrohkeus
- oikeakielisyys, kielioppaat ja lähdeviittaussysteemi
- kielitaidon kehittäminen

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tentti, suullinen esitys, kirjallinen tehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kielenhuollon tentti tunnilla tai yleisenä tenttipäivänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan käänteisen oppimisen menetelmällä. Opintojakso alkaa yhteisellä luennolla, jossa esitellään jakson aikataulu ja oppimistehtävät. Jakso sisältää luentoja, harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. Jakson päätteeksi on tentti ja itsearviointi.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Päivi Pässilä
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa vuorovaikutustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä
- osaa puheviestinnän perusteet ja tunnistaa omia vahvuuksiaan viestijänä
- osaa hallita esiintymisjännitystään ja olla katseiden kohteena
- osaa kirjoittaa opiskeluun liittyviä lähdepohjaisia tekstejä
- hahmottaa kielenoppimisprosessin ja osaa kehittää kielitaitoaan

Sisältö

- viestintätilanne
- esiintyminen, kuunteleminen, sanaton viestintä
- viestijäkuva, esiintymisrohkeus
- oikeakielisyys, kielioppaat ja lähdeviittaussysteemi
- kielitaidon kehittäminen

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tentti, suullinen esitys, kirjallinen tehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kielenhuollon tentti tunnilla tai yleisenä tenttipäivänä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan käänteisen oppimisen menetelmällä. Opintojakso alkaa yhteisellä luennolla, jossa esitellään jakson aikataulu ja oppimistehtävät. Jakso sisältää luentoja, harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. Jakson päätteeksi on tentti ja itsearviointi.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteerejä.
Linkki: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Opettaja
 • Katri Huovinen
 • Viivi Heikura
 • Liisa Hannus
Ajoitusryhmät
 • A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip
Pienryhmät
 • A
 • B

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa vuorovaikutustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä
- osaa puheviestinnän perusteet ja tunnistaa omia vahvuuksiaan viestijänä
- osaa hallita esiintymisjännitystään ja olla katseiden kohteena
- osaa kirjoittaa opiskeluun liittyviä lähdepohjaisia tekstejä
- hahmottaa kielenoppimisprosessin ja osaa kehittää kielitaitoaan

Sisältö

- viestintätilanne
- esiintyminen, kuunteleminen, sanaton viestintä
- viestijäkuva, esiintymisrohkeus
- oikeakielisyys, kielioppaat ja lähdeviittaussysteemi
- kielitaidon kehittäminen

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointiasteikko

0-5