Siirry suoraan sisältöön

Etiikka ja ammatillisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: ETI0105A19H

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee elämänkaarensa ja sen vaikutukset identiteettiin ja minäkuvaan
- osaa kuvata ammatillisen kasvun vaiheet ja suunnitella toimintaansa tulkkausalan opiskelijana
- osaa arvioida arvojen ja asenteiden vaikutusta oppimiseen ja ammatilliseen toimintaan
- tuntee tulkkien ammattisäännöstöt ja osaa kuvata tulkin ammattiroolin
- tunnistaa digitalisaation vaikutukset tulevaisuuden työelämään

Sisältö

- ihmiskäsitys, minäkuva ja elämänkaari
- yrittäjämäinen asenne
- eettisyys ja arvot
- ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin kehittyminen
- digitaalisuus työelämässä

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.10.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Opettaja
 • Tiia Oldenburg
 • Matleena Messo
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • HKI-S24vip
  HKI-S24vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee elämänkaarensa ja sen vaikutukset identiteettiin ja minäkuvaan
- osaa kuvata ammatillisen kasvun vaiheet ja suunnitella toimintaansa tulkkausalan opiskelijana
- osaa arvioida arvojen ja asenteiden vaikutusta oppimiseen ja ammatilliseen toimintaan
- tuntee tulkkien ammattisäännöstöt ja osaa kuvata tulkin ammattiroolin
- tunnistaa digitalisaation vaikutukset tulevaisuuden työelämään

Sisältö

- ihmiskäsitys, minäkuva ja elämänkaari
- yrittäjämäinen asenne
- eettisyys ja arvot
- ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin kehittyminen
- digitaalisuus työelämässä

Opetusmenetelmät

Luento, verkkotyöskentely ja digitaalinen tarina.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus Moodleroomsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Työskentely jatkuu itsenäisesti verkossa. Lähiopetuksessa tehdään minäkuvaan ja elämänkaareen liittyviä harjoituksia, jotka ovat pohjana digitarinalle. Opintojakson päättää oppimisen analysointitehtävän purkukeskustelu ja digitaalisten tarinoiden esittely.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Opettaja
 • Sanna Kirjonen
 • Matleena Messo
 • Päivi Pässilä
Ryhmät
 • HKI-S23vip
  HKI-S23vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee elämänkaarensa ja sen vaikutukset identiteettiin ja minäkuvaan
- osaa kuvata ammatillisen kasvun vaiheet ja suunnitella toimintaansa tulkkausalan opiskelijana
- osaa arvioida arvojen ja asenteiden vaikutusta oppimiseen ja ammatilliseen toimintaan
- tuntee tulkkien ammattisäännöstöt ja osaa kuvata tulkin ammattiroolin
- tunnistaa digitalisaation vaikutukset tulevaisuuden työelämään

Sisältö

- ihmiskäsitys, minäkuva ja elämänkaari
- yrittäjämäinen asenne
- eettisyys ja arvot
- ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin kehittyminen
- digitaalisuus työelämässä

Opetusmenetelmät

Luento, verkkotyöskentely ja digitaalinen tarina.

Oppimateriaalit

Lisää linkki:
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus Moodleroomsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa luennolla. Työskentely jatkuu itsenäisesti verkossa. Lähiopetuksessa tehdään minäkuvaan ja elämänkaareen liittyviä harjoituksia, jotka ovat pohjana digitarinalle. Opintojakson päättää oppimisen analysointitehtävän purkukeskustelu ja digitaalisten tarinoiden esittely.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Turku

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Opettaja
 • Sanna Kirjonen
 • Riia Lamminmäki
 • Satu Holm
Ryhmät
 • G53vip
  G53vip

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee elämänkaarensa ja sen vaikutukset identiteettiin ja minäkuvaan
- osaa kuvata ammatillisen kasvun vaiheet ja suunnitella toimintaansa tulkkausalan opiskelijana
- osaa arvioida arvojen ja asenteiden vaikutusta oppimiseen ja ammatilliseen toimintaan
- tuntee tulkkien ammattisäännöstöt ja osaa kuvata tulkin ammattiroolin
- tunnistaa digitalisaation vaikutukset tulevaisuuden työelämään

Sisältö

- ihmiskäsitys, minäkuva ja elämänkaari
- yrittäjämäinen asenne
- eettisyys ja arvot
- ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin kehittyminen
- digitaalisuus työelämässä

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Arviointiasteikko

0-5