Siirry suoraan sisältöön

HANVK24DIAK-1a Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen (4 op)

Toteutuksen tunnus: HAN0004A20S-3008

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Atte Kollanus
 • Mika Alavaikko

Ryhmät

 • I50sosd
  I50sosd
 • F50sos
  F50sos
 • A50sos
  A50sos
 • F50sosd
  F50sosd
 • A50sosn
  A50sosn
 • A50sosd
  A50sosd
 • 08.01.2024 14:00 - 15:30, HAN/ Alkuinfo
 • 29.01.2024 12:30 - 15:30, HAN/ Alkuwebinaari
 • 12.02.2024 10:00 - 11:00, HAN/ Oppimistehtävän ohjaus
 • 13.02.2024 08:30 - 09:30, HAN/ Oppimistehtävän ohjaus
 • 13.02.2024 11:00 - 12:00, HAN/ Oppimistehtävän ohjaus
 • 14.02.2024 10:30 - 11:30, HAN/ Oppimistehtävän ohjaus
 • 16.02.2024 10:00 - 11:00, HAN/ Oppimistehtävän ohjaus
 • 28.02.2024 09:00 - 14:00, HAN/ Hackathon

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa sosiaali-, terveys- ja kirkonalan kentällä tarpeita uusille palveluille ja tuotteille
- osaa kehittää hankkeen, projektin tai yrityksen konseptia
- osaa tehdä oman alan hanke- ja projektihakemuksia
- tuntee yritysmuodot sekä yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviä menettelytapoja
- tuntee sosiaalisen yrittäjyyden perusteet
- tuntee hanke- ja projekti- sekä yritystoiminnan rahoitusta ja arviointikäytäntöjä
- tuntee hanke- ja projektitoimintaan sekä yritystoimintaan liittyviä viestintäkäytäntöjä
- hanke- ja projektitoiminnan sekä yritystoiminnan laadun ja valvonnan perusteet sosiaali- ja terveysalalla
- osaa soveltaa yhteiskehittämisen käytäntöjä

Sisältö

- hanke- ja projektihakemusten sekä liiketoimintasuunnitelman laadinta
- yritysmuodot, yrittäjyys ja yrityksen perustamisen perusteet
- sosiaalinen yrittäjyys
- hanke- ja projektitoiminnan sekä yritystoiminnan rahoitus ja arviointi
- hanke- ja projektitoimintaan sekä yrittäjyyteen liittyvä viestintä
- hanke- ja projekti- sekä yritystoiminnan konseptin esittäminen
- viestintäsuunnitelma
- hanke- ja projektitoiminnan sekä yritystoiminnan laatu ja valvonta sosiaali- ja terveysalalla
- yhteiskehittäminen

Opetusmenetelmät

*itseopiskelu
*yksilötehtävät
*tiimitehtävä

Aika ja paikka

*aikaan ja paikkaan sidottua opetusta ja ohjausta
*itseopiskelua opiskelijan omien aikataulujen mukaan opintojakson aikataulun puitteissa
*tiimitehtävän tekemistä tiimin jäsenten aikataulujen mukaan

Oppimateriaalit

*materiaali löytyy Diaklesta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

*ei valinnaista suoritustapaa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

*tiimitehtävän aiheen voi liitää yhden tiimin jäsenen harjoitteluun tai opinnäytetyöhän

Kansainvälisyys

*ei kv-yhteyksiä

Sisällön jaksotus

*opintojakson alku: yksilötehtävien tekemistä
*opintojakson jälkipuolisko: tiimitehtävän tekeminen

Arviointiasteikko

0-5