Siirry suoraan sisältöön

TKJ03MS24DIAK Työhyvinvointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKJ0305Y20H-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

06.09.2024 - 10.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Master School

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tulkkaustoiminnan kehittäminen

Opettaja

  • Lena Segler-Heikkilä
  • Jaana Tilli

Ryhmät

  • Y-S23ttk
    Y-S23ttk

Tavoitteet

Opiskelija
• tuntee ja osaa tulkita työhyvinvointiin ja YT-menettelyyn liittyvää lainsäädäntöä
• tietää ja osaa soveltaa omalla kohdallaan ja työyhteisössään ergonomian, työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen periaatteita
• osaa vaikuttaa yhteiskunnallisesti alan työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittää uusia avauksia
• osaa suunnitella keinoja haastavien tilanteiden ja henkilöturvallisuuden hallintaan

Sisältö

• työhyvinvointiin ja YT-menettelyyn liittyvä lainsäädäntö
• oman ja muiden työn, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen
• työnohjaus
• työhyvinvoinnin keinot ja toiminnalliset menetelmät ja niiden kehittäminen
• haastavat tilanteet ja työn henkilöturvallisuuskysymykset

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee ja osaa tulkita työhyvinvointiin ja YT-menettelyyn liittyvää lainsäädäntöä
• tietää ja osaa soveltaa omalla kohdallaan ja työyhteisössään ergonomian, työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen periaatteita
• osaa vaikuttaa yhteiskunnallisesti alan työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittää uusia avauksia
• osaa suunnitella keinoja haastavien tilanteiden ja henkilöturvallisuuden hallintaan

Opintojakson sisältö
• työhyvinvointiin ja YT-menettelyyn liittyvä lainsäädäntö
• oman ja muiden työn, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen
• työnohjaus
• työhyvinvoinnin keinot ja toiminnalliset menetelmät ja niiden kehittäminen
• haastavat tilanteet ja työn henkilöturvallisuuskysymykset

Aika ja paikka

Zoom
Pe 6.9. klo 10.15–14.00
Pe 20.9. klo 10.15–11.45
To 3.10. klo 14.15–17.30
Pe 8.11. klo 10.15–14.00

Lisätiedot

SYV 2.3

Arviointiasteikko

0-5