Siirry suoraan sisältöön

ORIMK24HKI-SOSKIR Orientaatio korkeakouluopintoihin (2 op)

Toteutuksen tunnus: ORI0002A20S-3081

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Opettaja

 • Mirjami Vara
 • Maarit Heusala

Ryhmät

 • HKI-K24sosd
  HKI-K24sosd
 • HKI-K24sosn
  HKI-K24sosn
 • HKI-K24sosv
  HKI-K24sosv
 • 15.01.2024 13:15 - 16:00, ORI / Kirjaston verkkoaineistot ja tietokannat, ryhmä A
 • 15.01.2024 13:15 - 16:15, ORI / Ohjelmat ja digitaidot, ryhmä B
 • 16.01.2024 08:30 - 11:00, ORI / Orientaatio ja luento
 • 16.01.2024 14:15 - 16:00, Koulutusohjelmat ja opiskelukäytännöt Diakissa
 • 17.01.2024 08:30 - 10:15, ORI / Luento
 • 18.01.2024 15:15 - 16:15, Opiskelijahyvinvointi
 • 19.01.2024 08:30 - 11:15, ORI / Kirjaston verkkoaineistot ja tietokannat, ryhmä B
 • 19.01.2024 08:30 - 11:30, ORI / Ohjelmat ja digitaidot, ryhmä A
 • 19.01.2024 14:45 - 16:00, Koulutusohjelmat ja opiskelukäytännöt Diakissa
 • 26.01.2024 10:15 - 11:45, ORI / Tekstinkäsittely
 • 29.01.2024 09:00 - 10:30, ORI / Tekstinkäsittelykoe verkossa
 • 29.01.2024 10:45 - 12:45, Kesäopintoihin ilmoittautuminen ja sujuva opiskelu ja opiskeluarki. Mukana opintososionomiharjoittelija
 • 01.02.2024 13:00 - 14:30, Opon vapaaehtoinen ohjas. Teema: Opintojen nopeuttaminen / AHOT ja opintojen HOPSaus
 • 07.02.2024 11:45 - 14:00, ORI / Ohjelmat ja digitaidot 2, ryhmä A
 • 08.02.2024 12:15 - 14:30, ORI / Ohjelmat ja digitaidot 2, ryhmä B
 • 21.02.2024 12:30 - 14:00, ORI / Tekstinkäsittelykoe verkossa (uusintakoe)
 • 27.02.2024 14:45 - 16:15, ORI / Luento, B-ryhmä
 • 27.02.2024 16:15 - 17:30, ORI / Korkeakoulu-opiskelutaidot (vapaaehtoinen)
 • 29.02.2024 10:15 - 11:45, ORI / Luento, A-ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee diakilaisen koulutusajattelun, kuten kehittävän työotteen ja ammatillisen kriittisen reflektion perusteet
- osaa käynnistää ammatillisen kasvuprosessinsa kehittävään työotteeseen ja ammatilliseen kriittiseen reflektioon
- tuntee Diakin opiskelukäytänteet ja oppimisen välineet.

Sisältö

- diakilainen koulutusajattelu, kuten kehittävä työote sekä ammatillinen kriittinen reflektio
- Diakin opiskelukäytänteet sekä digitaaliset oppimisvälineet ja -ympäristöt

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, tuntitehtävät ja oppimistehtävät Diaklessa. Osa opetuksesta tapahtuu jakoryhmissä.
Tehtävät ohjeistetaan myös lähiopetuksessa. Oppimistehtävät tehdään jakson aikana.

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Lähiopetuksen materiaali ja oppimisympäristöön linkitetty materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi ns. muunto-opiskelijoille, edellyttää hops-keskustelua opinto-ohjaajan kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

ORI-jakson tekevät kaikki opiskelijat. Jakso perehdyttää korkeakouluopintoihin, Diakin opiskelukäytänteisiin ja opinnoissa tarvittavien ohjelmien käyttöön.

Lisätiedot

Opintojaksoa ei ahotoida.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään alkuvaiheen arviointikriteereitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty