Siirry suoraan sisältöön

SUM3VK24DIAK Suomen kieli, perustaso 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: SUM3005A21S-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Degree Programme in Social Services
 • Degree Programme in Health Care, Nursing

Opettaja

 • Jaana Puurunen
 • Sampo Sivula

Ryhmät

 • Diak
  Diak yhteinen
 • 18.04.2024 13:00 - 15:15, SUM3 / aloitusluento
 • 23.04.2024 13:00 - 15:15, SUM3 / luento
 • 25.04.2024 13:00 - 15:15, SUM3/ luento
 • 30.04.2024 10:00 - 12:15, SUM3/ luento
 • 02.05.2024 13:00 - 15:15, SUM3/ luento
 • 07.05.2024 13:00 - 15:15, SUM3/ luento
 • 08.05.2024 13:00 - 15:15, SUM3/ luento
 • 14.05.2024 13:00 - 15:15, SUM3/ luento
 • 16.05.2024 13:00 - 15:15, SUM3/ luento
 • 21.05.2024 13:00 - 15:15, SUM3/ luento
 • 23.05.2024 13:00 - 15:15, SUM3/ luento
 • 28.05.2024 13:00 - 15:15, SUM3/ luento

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suomea perustaidon tasolla A2.2
- ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta ja pääasiat esimerkiksi TV-ohjelmasta, jos puhe käsittelee tuttuja aiheita
- osaa kertoa tutuista asioista ja selviytyy tavallisista arkielämän puhetilanteista
- ymmärtää helposti yksinkertaisia tekstejä
- osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja välittää tietoa esim. sähköpostin avulla
- osaa peruskieliopin keskeiset asiat

Sisältö

- menneet ajat ja niiden käyttö
- monikkomuodot
- erilaiset sanatyypit
- objekti ja sen käyttö
- asiointi eri paikoissa (viranomaiset ja kaupat)
- sanastoa liittyen vapaa-aikaan ja harrastuksiin, terveyteen ja sairauteen, matkailuun ja pukeutumiseen, koulutukseen ja työhön sekä tapoihin ja juhliin

Opetusmenetelmät

- kurssi on kokonaan verkossa
- luennot Zoomissa ajalla 18.4.–28.5., noin kaksi luentoa viikossa
- paljon itsenäistä opiskelua ja kotitehtäviä

Esitietovaatimukset: Ennen kurssia suomen kielen osaamisen tulisi olla tasolla A1.3/A2.1.

Aika ja paikka

Kurssi on kokonaan verkossa (luennot Zoomissa).
Luentoja on 18.4.–28.5., noin kaksi luentoa viikossa.

Oppimateriaalit

Sonja Gehring & Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2, uudistettu painos 2022 (kappaleet 1–5/6)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi etenee nopeasti ja vaatii paljon itsenäistä opiskelua:
- kurssin laajuus on 5 op eli 135 tuntia työtä
- luento-opetusta on yhteensä n. 27 tuntia (loput 108 tuntia on siis tehtävien tekoa ja muuta itsenäistä opiskelua)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä itsenäiset tehtävät.

Arviointiasteikko

0-5