Siirry suoraan sisältöön

Yamk Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen: Syksy 2024 Y-S24sosek

Tunnus: YAMKSOSEK

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi amk), Ekososiaalinen työ ja globaaliosaamisen koulutusohjelman tavoitteena kehittää ekososiaalisen työn käytännöllistä ymmärrystä ja työorientaatiota sekä lisätä tietoisuutta sosiaalisesti kestävästä hyvinvoinnista arvona ja tavoitteena. Koulutuksesta valmistuva osaa soveltaa käytäntöön laajempia teoreettisia käsitteitä. Hänellä on kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida organisaation tai yhteisön kestävyyden eri ulottuvuuksia ja kehittää kestävää hyvinvointia yhdistäviä innovaatiota.

Koulutusohjelmaan sisältyy syventäviä ammattiopintoja (40 op), vapaasti valittavia opintoja (20 op) ja opinnäytetyö (30 op). Syventävät ammattiopinnot jakautuvat ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiin syventäviin ammattiopintoihin (20 op) ja ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen syventäviin ammattiopintoihin (20 op).

Vapaasti valittavista opinnoista opiskelija voi valita Diakin tarjoamien maisteri- ja yamk tai kumppanuuskorkeakoulujen tarjoamia opintoja oman urasuunnitelmansa tai asiantuntijuutensa kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää monipuolisesti tutki-musmenetelmiä ekososiaalisuuteen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa sekä lisätä valmiuksia
itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön ekososiaaliseen työhön ja innovaatioihin liittyen.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2024 2. / 2025 1. / 2025 2. / 2026
SOSEK-SYVAMMOP
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

40
SOSEK-SOTEYHTOP
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
AOS0102Y21S Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I 2
AOS0203Y21S Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II 3
TIE0103Y21S Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I 3
TIE0202Y21S Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II 2
TUM0005Y21S Tutkimusmenetelmät 5
TUS0005Y21S Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5
SOSEK-SYVEKO
Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

(Valitaan kaikki)

20
EKO0105Y23S Ekososiaalisen työn käytännöllinen ymmärtäminen 5
EKO0205Y23S Muuttuva hyvinvointi ja ekososiaalinen oikeudenmukaisuus 5
EKO0305Y23S Ekososiaalinen työorientaatio ja asiakastyö sekä yhteisöllinen vaikuttaminen 5
EKO0405Y23S Kestävä johtaminen moniarvoisessa kontekstissa 5
YAMKSOSEK-YAMKSOSVA-VAPVALOP
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
SOSEK-YAMKOT
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
SOSEK-OPI0030Y21S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
OPI0110Y21S Opinnäytetyö I 10
OPI0210Y21S Opinnäytetyö II 10
OPI0310Y21S Opinnäytetyö III 10
Yhteensä 90 50 20 25 25 20 0 25 25 20 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SOSEK-SYVAMMOP
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

40
SOSEK-SOTEYHTOP
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
AOS0102Y21S Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I 2
AOS0203Y21S Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II 3
TIE0103Y21S Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I 3
TIE0202Y21S Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II 2
TUM0005Y21S Tutkimusmenetelmät 5
TUS0005Y21S Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5
SOSEK-SYVEKO
Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen

(Valitaan kaikki)

20
EKO0105Y23S Ekososiaalisen työn käytännöllinen ymmärtäminen 5
EKO0205Y23S Muuttuva hyvinvointi ja ekososiaalinen oikeudenmukaisuus 5
EKO0305Y23S Ekososiaalinen työorientaatio ja asiakastyö sekä yhteisöllinen vaikuttaminen 5
EKO0405Y23S Kestävä johtaminen moniarvoisessa kontekstissa 5
YAMKSOSEK-YAMKSOSVA-VAPVALOP
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
SOSEK-YAMKOT
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
SOSEK-OPI0030Y21S
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
OPI0110Y21S Opinnäytetyö I 10
OPI0210Y21S Opinnäytetyö II 10
OPI0310Y21S Opinnäytetyö III 10