Siirry suoraan sisältöön

HOA01VS22DIAK Johtaminen ja yrittäjyys (3 op)

Toteutuksen tunnus: HOA0103A20S-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.09.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 91

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Opettaja

 • Sini Hiltunen
 • Pia Tauriainen

Ryhmät

 • I48shd
  I48shd
 • A48sh
  A48sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää asiakkuuksien johtamisen merkityksen johtamisessa, hoidon ja palvelun laadun edistämisessä
- ymmärtää terveydenhuollon keskeisten organisaatiorakenteiden ja johtamiskäytänteiden kehittämisen merkityksen terveyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä
- ymmärtää hoitotyön johtamisen merkityksen työyhteisön ja –ryhmän toiminnassa, hoidon ja laadun edistämisessä
- ymmärtää vastuunsa itsensä johtamisesta ja työelämätaitojen kehittämisestä
- tunnistaa roolinsa asiantuntija- ja lähiesimiestehtävissä
- ymmärtää terveysalan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana yhteiskunnallista palvelujärjestelmää

Sisältö

- asiakkuuksien johtaminen, terveyshyötymallit, palvelun ja hoidon laatu
- terveydenhuollon organisaatiorakenteet, johtamisjärjestelmät, johtamisteorioiden ja johtamiskäytäntöjen erot
- hoitotyön johtajan rooli ja tehtävä
- työelämätaidot; lähijohtaminen ja työyhteisötaidot, itsensä ja oman osaamisen johtaminen, kollegiaalisuus, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
- lähiesimiestyö, asiakkaiden hoidon koordinointi, työtehtävien priorisointi ja resursointi, hoitoisuusluokitus
- yrittäjyys sairaanhoitajan työnä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää luentonauhoitteita ja itsenäistä opiskelua verkko-oppimisalustalla. Opintojakson lopuksi opiskelija osallistuu verkkotenttiin.

Opintojakson sisältö:
- asiakkuuksien johtaminen, terveyshyötymallit, palvelun ja hoidon laatu
- terveydenhuollon organisaatiorakenteet, johtamisjärjestelmät, johtamisteorioiden ja johtamiskäytäntöjen erot
- hoitotyön johtajan rooli ja tehtävä
- työelämätaidot; lähijohtaminen ja työyhteisötaidot, itsensä ja oman osaamisen johtaminen, kollegiaalisuus, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
- lähiesimiestyö, asiakkaiden hoidon koordinointi, työtehtävien priorisointi ja resursointi, hoitoisuusluokitus
- yrittäjyys sairaanhoitajan työnä

Oppimateriaalit

Käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla tarkemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson hyväksiluku Diakin AHOT-prosessin mukaisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti opintojakson lopussa. Tentin uusiminen opintojakson alustan ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op = 80h ( 1op = 26,7h opiskelijan työskentelyä)

Esitietovaatimukset

1-4. lukukauden opinnot on oltava suoritettuna ellei opon kanssa toisin hopsattu.

Lisätietoja opiskelijoille

Ammatilliset opinnot tai vastaavat tiedot tulee olla suoritettuna ennen opintojaksolle osallistumista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorituksena oleva verkkotentti arvioidaan hyväksytty/hylätty- asteikolla. Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään kaikkien opintojakson osa-alueiden suorittamista ohjeiden mukaisesti.

Diakin yleiset arviointikriteerit löytyvät osoitteesta: https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty