Siirry suoraan sisältöön

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni) (70-90 op)

Tunnus: AVOIN-EVOSOSDOSK2015

Opetuskielet

  • suomi

Kuvaus

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian viranhaltijan (sosiaaliala, diakoni) kelpoisuuteen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus päättää kirkon diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. 1.11.2020 voimaan tulleen tutkintopäätöksen mukaan vaadittavat opinnot voi täydentää avoimen amk:n opintoina.

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni) -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 162) mukaan täydennettävä.

Diakoniatyön lähtökohtia ovat kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä sosiaalieettinen toimintatapa. Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä luovasti mutta ammatillisesti.
Diakoni auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä eri elämäntilanteissa edistämällä heidän omatoimista selviytymistään. Usein työ tarkoittaa äänettömän hädän kuulemista ja näkemistä sekä sen syihin vaikuttamista.

Lue Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta lisää diakonin ammatista, työkuvasta ja ydinosaamisesta. Tutustu myös tarkemmin kirkkohallituksen päätöksiin viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta.

Kriteerit

Aiemmat opinnot: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK

Mikäli sinulla on Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto, mutta ei diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavia teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan liittyviä ammatillisia opintoja, tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 90 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot (25 op),
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni (50 op) ja
   - Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot (15 op).

Kokonaisuudet voi suorittaa osin yhtäaikaisesti, jolloin opinto-aika on nopeimmillaan 1,5 - 2 vuotta.

Aiemmat opinnot: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK ja nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavat opinnot

Mikäli sinulla on Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja olet aiemmin suorittanut nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavat teologiset, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan liittyvät ammatilliset opinnot, tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 70 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni (50 op) ja
   - Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa voidaan huomioida aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1 vuosi.

Esitietovaatimukset

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni) -opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkista kunkin osion tarkemmat ennakkovaatimukset klikkaamalla alla ao. otsikkoa.

Lisätiedot

Tutkintoa täydentävät opinnot suoritetaan kahdessa tai kolmessa osassa (aiemmista opinnoista riippuen). Tutustu kunkin osion lisätietoihin klikkaamalla ko. otsikkoa alla.
Voit myös tutustua yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AVOIN-EVOSOSD1

DIAKONIAN JA KASVATUKSEN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki )

25
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5
DKA0005A20A Diakonian ja kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat 5
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5
DKT2005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II 5
KIR0005A20S Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5
AVOIN-EVOSOSD2

TUTKINTOPÄÄTÖKSEN MUKAISET SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT: DIAKONI

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50 )

50
AVOIN-EVOSOSD2-DTA

Diakoniatyön asiantuntijuus

(Valitaan kaikki )

10
DTA0105A20S Auttamisen teologia ja diakonisen yhteisön rakentaminen 5
DTA0205A20S Diakoniatyön menetelmät ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5
AVOIN-EVOSOSD2-EVO1

Diakoniatyön täydentävät ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10 )

10
EVO0110A20A Diakoniatyön täydentävät ammattiopinnot 10
AVOIN-EVOSOSD2-HAR2

Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

15
HAR2115A20S Diakoniatyön harjoittelu 15
AVOIN-EVOSOSD2-OPI

Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5
AVOIN-EVOSOSD3

DIAKONIAN JA KASVATUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan kaikki )

15
SIE0005A20S Sielunhoito ja hengellinen ohjaus 5
SEU0005A20S Seurakuntatyön kehittäminen 5
AJA0005A20S Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5