Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihteetLaajuus (4 op)

Tunnus: YHT5004A20S

Laajuus

4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 17.11.2024

Ajoitus

05.08.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 666

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eeva Nykänen
 • Heini Kapanen
Ryhmät
 • HKI-S23sos
  HKI-S23sos
 • Diak
  Diak yhteinen
 • OUL-S23sh-lh
  OUL-S23sh-lh
 • A54sh
  A54sh
 • HKI-S23sosd
  HKI-S23sosd
 • HKI-S23sosn
  HKI-S23sosn
 • A54shd
  A54shd
 • I54shd
  I54shd
 • A54th
  A54th

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Opetusmenetelmät

Tehtävinä suoritetaan
- verkkokeskustelut päihde-, mtt-, ja kriisityöstä,
- tiimitehtävä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta yhdestä yllämainitusta
kolmesta teemasta
- A-klinikkasäätiön "Alkoholi puheeksi"-kurssi
- lopputentti

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
Opiskelija ymmärtää psykososiaalisten, yhteiskunnallisten ja biogeneettisten tekijöiden vaikutuksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja tuntee mielenterveystyön tasot.

Opiskelija tuntee väestöllisesti keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja ymmärtää ehkäisevän mielenterveystyön merkityksen niiden vähentämiseksi.

Opiskelija tietää kriisityön käsitteelliset lähtökohdat, kriisien luokittelun ja kriisiprosessin vaiheet.

Opiskelija tuntee yleisimmät päihteet ja niiden vaikutusmekanismit, vaikutukset ja haitat ja ymmärtää ehkäisevän päihdetyön merkityksen niiden vähentämiseksi ja päihteiden käytön tasot ja riippuvuuden eri muodot.

Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sitä tukevat asetukset.
Opiskelija ymmärtää ammatillisen persoonallisen kasvun reflektion merkityksen asiakaslähtöistä ja monisektoriaalista työtä toteuttaessaan.

Oppimateriaalit

Kurssin tehtävissä käytettävä yhteinen ja alakohtainen kirjallisuus eritellään Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-Kurssin voi suorittaa itsenäisesti Nonstop-versiolla. Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op, yhteensä noin 107 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintosuorituksen, ohjeistetun työskentelyn ja tiimitehtävän tarkempi kuvaus Moodle-alustalla ja käydään läpi aloitusluennolla

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

alkuvaiheen opintojen arvioinnin perusteet / hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 18.02.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eeva Nykänen
 • Johanna Pirttisalo
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Opetusmenetelmät

Tehtävinä suoritetaan
- kaksi tehtävää liittyen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöhön
- ennaltaehkäisevän tapahtuman suunnitelma ja esite
- puheeksiotto- ja mini-interventiotesti
- lopputentti
Kaikki opintojakson tehtävät ovat yksilötehtäviä.

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
Opiskelija ymmärtää psykososiaalisten, yhteiskunnallisten ja biogeneettisten tekijöiden vaikutuksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja tuntee mielenterveystyön tasot.

Opiskelija tuntee väestöllisesti keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja ymmärtää ehkäisevän mielenterveystyön merkityksen niiden vähentämiseksi.

Opiskelija tietää kriisityön käsitteelliset lähtökohdat, kriisien luokittelun ja kriisiprosessin vaiheet.

Opiskelija tuntee yleisimmät päihteet ja niiden vaikutusmekanismit, vaikutukset ja haitat ja ymmärtää ehkäisevän päihdetyön merkityksen niiden vähentämiseksi ja päihteiden käytön tasot ja riippuvuuden eri muodot.

Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sitä tukevat asetukset.
Opiskelija ymmärtää ammatillisen persoonallisen kasvun reflektion merkityksen asiakaslähtöistä ja monisektoriaalista työtä toteuttaessaan.

Oppimateriaalit

Kurssin tehtävissä käytettävä kirjallisuus löytyy Diakle-alustalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-Opintojakso suoritetaan itsenäisesti. Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op, yhteensä noin 107 tuntia

Sisällön jaksotus

Tarkempi kuvaus Diakle-alustalla.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

alkuvaiheen opintojen arvioinnin perusteet / hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 07.04.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 666

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
Opettaja
 • Eeva Nykänen
 • Marianne Neuvonen
Ryhmät
 • A53sh
  A53sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • F54sos
  F54sos
 • A54sosd
  A54sosd
 • I54sosd
  I54sosd
 • F54sosd
  F54sosd
 • I53sh
  I53sh
 • E53sh
  E53sh
 • A54sh-lh
  A54sh-lh
 • F53sh
  F53sh
 • A54sosn
  A54sosn
 • HKI-S23sosvakaAVOIN
  Avoin amk - Sosionomikoulutus
 • A54sos
  A54sos
 • I54sos
  I54sos

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Opetusmenetelmät

Tehtävinä suoritetaan
- kaksi tehtävää päihde-, mtt-, ja kriisityöstä,
- tehtävä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta yhdestä yllämainitusta
kolmesta teemasta
- A-klinikkasäätiön "Alkoholi puheeksi"-kurssi
- lopputentti

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
Opiskelija ymmärtää psykososiaalisten, yhteiskunnallisten ja biogeneettisten tekijöiden vaikutuksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja tuntee mielenterveystyön tasot.

Opiskelija tuntee väestöllisesti keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja ymmärtää ehkäisevän mielenterveystyön merkityksen niiden vähentämiseksi.

Opiskelija tietää kriisityön käsitteelliset lähtökohdat, kriisien luokittelun ja kriisiprosessin vaiheet.

Opiskelija tuntee yleisimmät päihteet ja niiden vaikutusmekanismit, vaikutukset ja haitat ja ymmärtää ehkäisevän päihdetyön merkityksen niiden vähentämiseksi ja päihteiden käytön tasot ja riippuvuuden eri muodot.

Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sitä tukevat asetukset.
Opiskelija ymmärtää ammatillisen persoonallisen kasvun reflektion merkityksen asiakaslähtöistä ja monisektoriaalista työtä toteuttaessaan.

Oppimateriaalit

Kurssin tehtävissä käytettävä kirjallisuus Diakle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-Kurssin voi suorittaa itsenäisesti Nonstop-versiolla. Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op, yhteensä noin 107 tuntia

Sisällön jaksotus

Tehtävien ohjeistus Diakle-alustalla

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

alkuvaiheen opintojen arvioinnin perusteet / hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 555

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eeva Nykänen
 • Johanna Pirttisalo
Ryhmät
 • A52th
  A52th
 • A53sosd
  A53sosd
 • A52sh
  A52sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E53sosd
  E53sosd
 • A52shd
  A52shd
 • I52shd
  I52shd
 • A53sos
  A53sos
 • E53sos
  E53sos
 • A53sosn
  A53sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina, jolloin opiskelija perehtyy itsenäisesti suoritettavaan oppimateriaaliin; teemoina mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmat sekä kriisityö ja niihin liittyyvä lainsäädäntö.
Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä.
Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Tehtävinä suoritetaan
- verkkokeskustelut päihde-, mtt-, ja kriisityöstä,
- yksilötehtävät ennaltaehkäisevästä näkökulmasta yllämainitusta
kolmesta teemasta
- A-klinikkasäätiön "Alkoholi puheeksi"-kurssi
- lopputentti

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
Opiskelija ymmärtää psykososiaalisten, yhteiskunnallisten ja biogeneettisten tekijöiden vaikutuksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja tuntee mielenterveystyön tasot.
Opiskelija tuntee väestöllisesti keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja ymmärtää ehkäisevän mielenterveystyön merkityksen niiden vähentämiseksi.
Opiskelija tietää kriisityön käsitteelliset lähtökohdat, kriisien luokittelun ja kriisiprosessin vaiheet.
Opiskelija tuntee yleisimmät päihteet ja niiden vaikutusmekanismit, vaikutukset ja haitat ja ymmärtää ehkäisevän päihdetyön merkityksen niiden vähentämiseksi ja päihteiden käytön tasot ja riippuvuuden eri muodot.
Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sitä tukevat asetukset.
Opiskelija ymmärtää ammatillisen persoonallisen kasvun reflektion merkityksen asiakaslähtöistä ja monisektoriaalista työtä toteuttaessaan.

Aika ja paikka

Ilmoittautuminen päättyy kolme viikkoa ennen opintojakson päättymistä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op, yhteensä noin 107 tuntia

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautuminen päättyy kolme viikkoa ennen opintojakson päättymispäivää.

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

alkuvaiheen opintojen arvioinnin perusteet / hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

06.02.2023 - 19.02.2023

Ajoitus

29.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eeva Nykänen
 • Tuija Rönkä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Opetusmenetelmät

Tehtävinä suoritetaan
- verkkokeskustelut päihde-, mtt-, ja kriisityöstä,
- tiimitehtävä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta yhdestä yllämainitusta
kolmesta teemasta
- A-klinikkasäätiön "Alkoholi puheeksi"-kurssi
- lopputentti

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
Opiskelija ymmärtää psykososiaalisten, yhteiskunnallisten ja biogeneettisten tekijöiden vaikutuksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja tuntee mielenterveystyön tasot.

Opiskelija tuntee väestöllisesti keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja ymmärtää ehkäisevän mielenterveystyön merkityksen niiden vähentämiseksi.

Opiskelija tietää kriisityön käsitteelliset lähtökohdat, kriisien luokittelun ja kriisiprosessin vaiheet.

Opiskelija tuntee yleisimmät päihteet ja niiden vaikutusmekanismit, vaikutukset ja haitat ja ymmärtää ehkäisevän päihdetyön merkityksen niiden vähentämiseksi ja päihteiden käytön tasot ja riippuvuuden eri muodot.

Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sitä tukevat asetukset.
Opiskelija ymmärtää ammatillisen persoonallisen kasvun reflektion merkityksen asiakaslähtöistä ja monisektoriaalista työtä toteuttaessaan.

Oppimateriaalit

Kurssin tehtävissä käytettävä yhteinen ja alakohtainen kirjallisuus eritellään Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op, yhteensä noin 107 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintosuorituksen, ohjeistetun työskentelyn ja tiimitehtävän tarkempi kuvaus Moodle-alustalla ja käydään läpi aloitusluennolla

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

alkuvaiheen opintojen arvioinnin perusteet / hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 24.02.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 250

Koulutus
 • Sosionomi (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sirpa Ylönen
 • Taina Heino
Ryhmät
 • F52sos
  F52sos
 • F52sosd
  F52sosd
 • A52sosv
  A52sosv
 • I52sosd
  I52sosd
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sos
  A52sos
 • A52sosd
  A52sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina, jolloin opiskelija perehtyy itsenäisesti suoritettavaan oppimateriaaliin; teemoina mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmat sekä kriisityö ja niihin liittyvä lainsäädäntö. Oppimistehtävät ovat yksilötehtäviä.
Opintojaksolla ei ole läsnäoloa vaativia tai aikaan sidottua opetusta. Orientaatio opintojaksolle löytyy tallenteena Diaklessa.
Opiskelijan on mahdollisuus osallistua ohjaukseen ja reflektointiin Tarinatuvissa, jotka toteutuvat joka toinen viikko tunnin mittaisina. Tarinatupien ajankohdat löytyvät Diaklesta ja lukujärjestyksestä.

Oppimistehtävinä suoritetaan:
- verkkokeskustelut ( 2kpl) päihde-, mtt-, ja kriisityöstä,
- oppimistehtävä ennaltaehkäisevästä työstä
- A-klinikkasäätiön "Alkoholi puheeksi"-kurssi
- lopputentti

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:

Opiskelija ymmärtää psykososiaalisten, yhteiskunnallisten ja biogeneettisten tekijöiden vaikutuksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja tuntee mielenterveystyön tasot.

Opiskelija tuntee väestöllisesti keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja ymmärtää ehkäisevän mielenterveystyön merkityksen niiden vähentämiseksi.

Opiskelija tietää kriisityön käsitteelliset lähtökohdat, kriisien luokittelun ja kriisiprosessin vaiheet.

Opiskelija tuntee yleisimmät päihteet ja niiden vaikutusmekanismit, vaikutukset ja haitat ja ymmärtää ehkäisevän päihdetyön merkityksen niiden vähentämiseksi ja päihteiden käytön tasot ja riippuvuuden eri muodot.

Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sitä tukevat asetukset.
Opiskelija ymmärtää ammatillisen persoonallisen kasvun reflektion merkityksen asiakaslähtöistä ja monisektoraalista työtä toteuttaessaan.

Oppimateriaalit

Kurssin tehtävissä käytettävä yhteinen ja alakohtainen kirjallisuus esitellään Diakle-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson jäädessä kesken opiskelija suorittaa opintojakson uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op, yhteensä noin 107 tuntia

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

- Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti opintojakson aikana.

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

alkuvaiheen opintojen arvioinnin perusteet / hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.12.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 23.04.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 250

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eeva Nykänen
 • Johanna Pirttisalo
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen
 • F51sh
  F51sh
 • A52sh-lh
  A52sh-lh
 • A51sh
  A51sh
 • I51sh
  I51sh
 • A53sosvakaAVOIN
  Avoin amk - Sosionomikoulutus
 • E51sh
  E51sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina, jolloin opiskelija perehtyy itsenäisesti suoritettavaan oppimateriaaliin; teemoina mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmat sekä kriisityö ja niihin liittyyvä lainsäädäntö.
Sinun tulee palauttaa kaikki opintojakson oppimistehtävät opintojakson päättymispäivään mennessä.
Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Tehtävinä suoritetaan
- verkkokeskustelut päihde-, mtt-, ja kriisityöstä,
- yksilötehtävät ennaltaehkäisevästä näkökulmasta yllämainitusta
kolmesta teemasta
- A-klinikkasäätiön "Alkoholi puheeksi"-kurssi
- lopputentti

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
Opiskelija ymmärtää psykososiaalisten, yhteiskunnallisten ja biogeneettisten tekijöiden vaikutuksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja tuntee mielenterveystyön tasot.
Opiskelija tuntee väestöllisesti keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja ymmärtää ehkäisevän mielenterveystyön merkityksen niiden vähentämiseksi.
Opiskelija tietää kriisityön käsitteelliset lähtökohdat, kriisien luokittelun ja kriisiprosessin vaiheet.
Opiskelija tuntee yleisimmät päihteet ja niiden vaikutusmekanismit, vaikutukset ja haitat ja ymmärtää ehkäisevän päihdetyön merkityksen niiden vähentämiseksi ja päihteiden käytön tasot ja riippuvuuden eri muodot.
Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sitä tukevat asetukset.
Opiskelija ymmärtää ammatillisen persoonallisen kasvun reflektion merkityksen asiakaslähtöistä ja monisektoriaalista työtä toteuttaessaan.

Aika ja paikka

Ilmoittautuminen päättyy kolme viikkoa ennen opintojakson päättymistä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Rästisuorituksia ei ole mahdollista tehdä. Mikäli et ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräpäivään mennessä, sinun tulee itse ilmoittautua uudelle toteutukselle ja suoritat opintojakson kokonaisuutena uudelleen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op, yhteensä noin 107 tuntia

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautuminen päättyy kolme viikkoa ennen opintojakson päättymispäivää.

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

alkuvaiheen opintojen arvioinnin perusteet / hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Marja-Liisa Läksy
 • Sinikka Paukkunen
Ryhmät
 • A50sh
  A50sh
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A50shd
  A50shd
 • A50th
  A50th
 • I50shd
  I50shd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina, jolloin opiskelija perehtyy itsenäisesti suoritettavaan oppimateriaaliin; teemoina mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmat sekä kriisityö ja niihin liittyyvä lainsäädäntö.

Tehtävinä suoritetaan
- verkkokeskustelut päihde-, mtt-, ja kriisityöstä,
- tiimitehtävä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta yhdestä yllämainitusta
kolmesta teemasta
- A-klinikkasäätiön "Alkoholi puheeksi"-kurssi
- lopputentti

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
-Opiskelija ymmärtää psykososiaalisten, yhteiskunnallisten ja biogeneettisten tekijöiden vaikutuksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja tuntee mielenterveystyön tasot.
-Opiskelija tuntee väestöllisesti keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja ymmärtää ehkäisevän mielenterveystyön merkityksen niiden vähentämiseksi.
-Opiskelija tietää kriisityön käsitteelliset lähtökohdat, kriisien luokittelun ja kriisiprosessin vaiheet.
-Opiskelija tuntee yleisimmät päihteet ja niiden vaikutusmekanismit, vaikutukset ja haitat ja ymmärtää ehkäisevän päihdetyön merkityksen niiden vähentämiseksi ja päihteiden käytön tasot ja riippuvuuden eri muodot.

Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sitä tukevat asetukset.
Opiskelija ymmärtää ammatillisen persoonallisen kasvun reflektion merkityksen asiakaslähtöistä ja monisektoriaalista työtä toteuttaessaan.

Oppimateriaalit

Kurssin tehtävissä käytettävä yhteinen ja alakohtainen kirjallisuus eritellään Moodle-alustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op, yhteensä noin 108 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintosuorituksen, ohjeistetun työskentelyn ja tiimitehtävän tarkempi kuvaus on Diaklessa ja se käydään läpi aloitusluennolla

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätietoja opiskelijoille

Nonstop toteutuksessa on suoritusaika 3 viikkoa ja voit aloittaa sen milloin itse haluat opintojakson toteutusaikana

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

alkuvaiheen opintojen arvioinnin perusteet / hyväksytysti suoritetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 16.09.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sirpa Salmela
 • Taina Heino
Ryhmät
 • A51sosn
  A51sosn
 • E51sosd
  E51sosd
 • E51sos
  E51sos
 • A51sosd
  A51sosd
 • A51sos
  A51sos

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.02.2022 - 18.02.2022

Ajoitus

23.05.2022 - 31.07.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sirpa Ylönen
 • Anu Hellesuo
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:
Opiskelija
• ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
• ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
• tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
• tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka, huumeet)
• ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
• tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
• ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
• ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
• ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
• tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
• ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
• osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin.

Ydinsisällöt:
• hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
• yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
• päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
• kriisien ilmenemismuodot
• mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
• mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
• päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
• haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
• kriisityön perusteet ja auttamismuodot
• monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-, päihde- ja kriisityössä
• ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio


Opintojakso toteutuu verkko-opintoina, jolloin opiskelija perehtyy itsenäisesti suoritettavaan oppimateriaaliin; teemoina mielenterveyden häiriöt, päihdeongelmat sekä kriisityö ja niihin liittyyvä lainsäädäntö.

Alkuinfo löytyy tallenteena, jonka voi kuunnella itsenäisesti.

Tehtävinä suoritetaan
- verkkokeskustelut päihde-, mtt-, ja kriisityöstä,
- tiimitehtävä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta yhdestä yllämainitusta
kolmesta teemasta
- A-klinikkasäätiön "Alkoholi puheeksi"-kurssi
- lopputentti (monivalinta)

Tarkennettu tavoite- ja sisältökuvaus:
Opiskelija ymmärtää psykososiaalisten, yhteiskunnallisten ja biogeneettisten tekijöiden vaikutuksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja tuntee mielenterveystyön tasot.

Opiskelija tuntee väestöllisesti keskeisimmät mielenterveyden häiriöt ja ymmärtää ehkäisevän mielenterveystyön merkityksen niiden vähentämiseksi.

Opiskelija tietää kriisityön käsitteelliset lähtökohdat, kriisien luokittelun ja kriisiprosessin vaiheet.

Opiskelija tuntee yleisimmät päihteet ja niiden vaikutusmekanismit, vaikutukset ja haitat ja ymmärtää ehkäisevän päihdetyön merkityksen niiden vähentämiseksi ja päihteiden käytön tasot ja riippuvuuden eri muodot.

Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sitä tukevat asetukset.
Opiskelija ymmärtää ammatillisen persoonallisen kasvun reflektion merkityksen asiakaslähtöistä ja monisektoriaalista työtä toteuttaessaan.

Sisällön jaksotus

Opintosuorituksen, ohjeistetun työskentelyn ja tiimitehtävän tarkempi kuvaus Moodle-alustalla. Niiden ohjeistus käydään läpi aloitustallenteella.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

31.01.2022 - 25.02.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Mirva Heikkilä-Tyni
 • Tuomo Lyhty
Ryhmät
 • I50sosd
  I50sosd
 • F50sos
  F50sos
 • A50sos
  A50sos
 • F50sosd
  F50sosd
 • A50sosn
  A50sosn
 • A50sosd
  A50sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

06.09.2021 - 30.09.2021

Ajoitus

03.01.2022 - 22.04.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 175

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eija Noppari
 • Tuija Rönkä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen
 • A49th
  A49th
 • E49sh
  E49sh
 • F49sh
  F49sh
 • A50sh-lh
  A50sh-lh
 • A49shd
  A49shd
 • I49sh
  I49sh
 • A49sh
  A49sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

03.01.2022 - 22.04.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 175

Koulutus
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eeva Nykänen
 • Tuija Rönkä
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen
 • E49sh
  E49sh
 • A49th
  A49th
 • A50sh-lh
  A50sh-lh
 • F49sh
  F49sh
 • A49shd
  A49shd
 • I49sh
  I49sh
 • A49sh
  A49sh

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
- ymmärtää hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavien tekijöiden merkityksen
- tuntee keskeiset mielenterveyden häiriöt ja monihäiriöisyyden sekä niiden yksilöllisen ilmenemisen sekä yhteyden päihdeongelmiin
- tuntee perusteet päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista
- ymmärtää erilaisten kriisien ilmenemismuotojen perusteet
- tietää keskeisen mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön
- ymmärtää puheeksi oton sekä varhaisen ja oikea-aikaisen avun merkityksen
- ymmärtää mielenterveyttä edistävän ja korjaavan työn merkityksen
- ymmärtää päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ja korjaavan päihdetyön merkityksen
- tuntee kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja monialaisen asiantuntijuuden merkityksen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä
- osaa arvioida ja analysoida omia arvojaan, asenteitaan ja omaa ihmiskäsitystään suhteessa mielenterveyteen ja päihteisiin

Sisältö

- hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä suojaavat tekijät ja mielenterveys- ja päihdeongelmille altistavat tekijät
- yleisimmät mielenterveyshäiriöt, monihäiriöisyys ja niiden yhteys päihdeongelmiin
- päihteet (alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka ja huumeet) ja riippuvuuskäyttäytyminen
- kriisien ilmenemismuodot
- mielenterveys- ja päihdetyön keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveyttä edistävä ja korjaava työ
- päihteiden käyttöä ehkäisevä työ ja korjaava päihdetyö
- haittojen, terveysriskien ja ongelmien käsittely
- kriisityön perusteet ja auttamismuodot
- monialainen asiantuntijuus ja yhteistyö mielenterveys-,päihde- ja kriisityössä
- ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja

Lisätiedot

AHOT 5/2021: Diakin AHOT-ohjeet ja käytännöt

Sosionomi (AMK), diakoniatyö / sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö / sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutusten osalta opintojakso lasketaan osaksi kirkon alan opintoja (Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat).

Arviointiasteikko

0-5