Siirry suoraan sisältöön

Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virka (90-111 op)

Tunnus: AVOIN-EVOSOSVOSK2015

Opetuskielet

  • suomi

Kuvaus

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuteen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus päättää kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. 1.9.2020 voimaan tulleen tutkintopäätöksen mukaan vaadittavat opinnot voi täydentää avoimen amk:n opintoina.

Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virka -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alaan liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 165) mukaan täydennettävä. Kokonaisuus sisältää myös tutkintopäätöksen edellyttämät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (ks. myös Varhaiskasvatuslaki 504/2018).

Varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskiössä ovat lapset ja perheet. Hänen tehtävänään on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatusta ja perhetoimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja yhteistyötä kotien kanssa.

Lue Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta lisää varhaiskasvatuksen ohjaajan ammatista, työkuvasta ja ydinosaamisesta. Tutustu myös tarkemmin kirkkohallituksen päätöksiin viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta.

Kriteerit

Aiemmat opinnot: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK

Mikäli sinulla on Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto, mutta ei
   - diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavia teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan liittyviä ammatillisia opintoja eikä
   - varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavia varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja,
tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 111 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot (25 op),
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja (71 op) ja
   - Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot (15 op).

Kokonaisuudet voi suorittaa osin yhtäaikaisesti, jolloin opinto-aika on nopeimmillaan 2 - 2,5 vuotta.

Aiemmat opinnot: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK ja diakonian tai nuorisotyönohjaajan viran haltijalta vaadittavat opinnot

Mikäli sinulla on Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja
   - olet aiemmin suorittanut diakonian tai nuorisotyönohjaajan viran haltijalta vaadittavat teologiset, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan liittyvät ammatilliset opinnot, mutta
   - sinulla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavia varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja,
tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 91 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja (71 op) ja
   - Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa voidaan huomioida aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1 - 1,5 vuotta.

Aiemmat opinnot: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK ja varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat opinnot

Mikäli sinulla on Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja
   - olet aiemmin suorittanut varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot, mutta
   - sinulla ei ole diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta vaadittavia teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan liittyviä ammatillisia opintoja,
tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 90 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot (25 op),
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja (mukautettu laajuus 50 op) ja
   - Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot (15 op).

Kokonaisuudet voi suorittaa osin yhtäaikaisesti. Lisäksi opiskelusuunnitelmassa voidaan huomioida aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen, jolloin opinto-aika on nopeimmillaan 1,5 - 2 vuotta.

Aiemmat opinnot: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK ja sekä diakonian tai nuorisotyönohjaajan viran haltijalta vaadittavat opinnot että varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat opinnot

Ota yhteyttä avoimen amk:n opintotoimistoon, niin rakennamme sinulle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

Esitietovaatimukset

Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virka -opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkista kunkin osion tarkemmat ennakkovaatimukset klikkaamalla alla ao. otsikkoa.

Lisätiedot

Tutkintoa täydentävät opinnot suoritetaan kahdessa tai kolmessa osassa (aiemmista opinnoista riippuen). Tutustu kunkin osion lisätietoihin klikkaamalla ko. otsikkoa alla.
Voit myös tutustua yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AVOIN-EVOSOSV1

DIAKONIAN JA KASVATUKSEN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki )

25
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5
DKA0005A20A Diakonian ja kasvatuksen ammatilliset lähtökohdat 5
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5
DKT2005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II 5
KIR0005A20S Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu 5
AVOIN-EVOSOSV2

TUTKINTOPÄÄTÖKSEN MUKAISET SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT: VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 71 )

71
AVOIN-EVOSOSV2-VAR

Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö

(Valitaan kaikki )

20
PER0005A20S Perhetyö ja lastensuojelu 5
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5
VAR0205A20S Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa 5
VAR0305A20S Varhaiskasvatuksen pedagogiset sekä lapsi- ja perhetyön menetelmät 5
AVOIN-EVOSOSV2-KVA

Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus

(Valitaan kaikki )

5
KVA0005A20S Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus 5
AVOIN-EVOSOSV2-HAR2

Harjoittelu 2 / Kirkon varhaiskasvatuksen harjoittelu

(Valitaan kaikki )

15
HAR2202A20S Leiri- ja retkitoiminnan harjoittelu 2
HAR2213A20S Seurakuntaharjoittelu 13
AVOIN-EVOSOSV2-HAR3

Harjoittelu 3 / Pedagoginen harjoittelu

(Valitaan kaikki )

16
HAR3215A20S Pedagoginen harjoittelu 15
HAR3201A20S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 1
AVOIN-EVOSOSV2-OPI

Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
KEH0103A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3
KEH0202A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2
KEH0305A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5
KEH0405A20S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5
AVOIN-EVOSOSV3

DIAKONIAN JA KASVATUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

(Valitaan kaikki )

15
SIE0005A20S Sielunhoito ja hengellinen ohjaus 5
SEU0005A20S Seurakuntatyön kehittäminen 5
AJA0005A20S Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5