Siirry suoraan sisältöön

Seurakunta toimintaympäristönäLaajuus (5 op)

Tunnus: STY0005A20S

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

21.10.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Aino-Elina Kilpeläinen
 • Sami Ritokoski
Ryhmät
 • HKI-S24sosn
  HKI-S24sosn
 • HKI-S24sosd
  HKI-S24sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun ja isostoimintaan liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 17.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Aino-Elina Kilpeläinen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun ja isostoimintaan liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

12.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Jyväskylä

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Tiina Häkkinen
Ryhmät
 • JKL-S24sosn
  JKL-S24sosn
 • JKL-S24sosd
  JKL-S24sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun ja isostoimintaan liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Oulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
Opettaja
 • Nina Niemelä
 • Maija Kupsala
Ryhmät
 • OUL-K24sosd
  OUL-K24sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun ja isostoimintaan liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Oulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
Opettaja
 • Aino-Elina Kilpeläinen
 • Ilona Kontinen
Ryhmät
 • POR-K24sosd
  POR-K24sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun ja isostoimintaan liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Aino-Elina Kilpeläinen
 • Eveliina Hellas
Ryhmät
 • HKI-K24sosd
  HKI-K24sosd
 • HKI-K24shd
  HKI-K24shd
 • HKI-K24sosn
  HKI-K24sosn
 • HKI-K24sosv
  HKI-K24sosv

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun ja isostoimintaan liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

11.10.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sanna Jattu
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

yhteisen alkuorientaation jälkeen itsenäisesti suoritettava opintojakso, joka sisältää erilaisia verkkopedagogisia oppimistapoja

Diaklen oppimisosioiden jälkeen kokoava kirjallinen tehtävä

Aika ja paikka

itsenäisesti suoritettava verkkototeutus

Oppimateriaalit

Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja. (saatavilla lainaan myös e-kirjana)

muu oppimateriaali saatavilla verkossa (Diaklessa suorat linkit):
esim. Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua kampuksen ryhmätoteutukseen, joka sisältää aikaan ja paikkaan sidottua opetusta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoitteluyhteistyötä. Kokoavaan kirjalliseen tehtävään sisältyy havainnoivaa osallistumista seurakunnan toimintaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä kirjallisuuteen perustuvaa tenttiä. Opintojakson itsenäisesti suoritettavien osioiden lopussa on lyhyitä tenttejä (osaamistestejä), joilla kontrolloidaan haltuunotettua tietoa.

Kansainvälisyys

Opintojakso ei sisällä kansainvälisiä yhteyksiä, koska sisältö painottuu Suomen evlut kirkon seurakuntiin toimintaympäristönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viiden opintopisteen (5 op) opintojakson suorittaminen tarkoittaa noin 130 tunnin opiskelijan työpanosta. Opiskelija voi itse valita työskentelyajankohtansa opintojakson toteutusajan sisällä.

Sisällön jaksotus

Yhteisen alkuorientaation jälkeen opiskelija voi edetä omaan aikatauluunsa sopivalla tavalla. Opetusvideoihin, kirjallisiin materiaaleihin ja aktiviteetteihin perustuvien osioiden jälkeen opiskelija tekee kokoavan tehtävän, johon liittyy havainnoiva osallistuminen Suomen ev.-lut. kirkon tilaisuudessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Diakin arviointikriteerit: vaativuustaso 1, opintojen alkuvaihe
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Diak_yleiset_osaamisen_arviointikriteerit_2020_AMK.pdf

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sanna Jattu
 • Eveliina Hellas
Ryhmät
 • HKI-S23sosd
  HKI-S23sosd
 • HKI-S23sosn
  HKI-S23sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun ja isostoimintaan liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sanna Jattu
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

yhteisen alkuorientaation jälkeen itsenäisesti suoritettava opintojakso, joka sisältää erilaisia verkkopedagogisia oppimistapoja

Diaklen oppimisosioiden jälkeen kokoava kirjallinen tehtävä

Aika ja paikka

itsenäisesti suoritettava verkkototeutus

Oppimateriaalit

Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja. (saatavilla lainaan myös e-kirjana)

muu oppimateriaali saatavilla verkossa (Diaklessa suorat linkit):
esim. Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua kampuksen ryhmätoteutukseen, joka sisältää aikaan ja paikkaan sidottua opetusta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoitteluyhteistyötä. Kokoavaan kirjalliseen tehtävään sisältyy havainnoivaa osallistumista seurakunnan toimintaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä kirjallisuuteen perustuvaa tenttiä. Opintojakson itsenäisesti suoritettavien osioiden lopussa on lyhyitä tenttejä (osaamistestejä), joilla kontrolloidaan haltuunotettua tietoa.

Kansainvälisyys

Opintojakso ei sisällä kansainvälisiä yhteyksiä, koska sisältö painottuu Suomen evlut kirkon seurakuntiin toimintaympäristönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viiden opintopisteen (5 op) opintojakson suorittaminen tarkoittaa noin 130 tunnin opiskelijan työpanosta. Opiskelija voi itse valita työskentelyajankohtansa opintojakson toteutusajan sisällä.

Sisällön jaksotus

Yhteisen alkuorientaation jälkeen opiskelija voi edetä omaan aikatauluunsa sopivalla tavalla. Opetusvideoihin, kirjallisiin materiaaleihin ja aktiviteetteihin perustuvien osioiden jälkeen opiskelija tekee kokoavan tehtävän, johon liittyy havainnoiva osallistuminen Suomen ev.-lut. kirkon tilaisuudessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Diakin arviointikriteerit: vaativuustaso 1, opintojen alkuvaihe
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Diak_yleiset_osaamisen_arviointikriteerit_2020_AMK.pdf

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Päivi Thitz
 • Mirva Heikkilä-Tyni
Ryhmät
 • JNS-S23shd
  JNS-S23shd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun ja isostoimintaan liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Pori

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
Opettaja
 • Nina Niemelä
 • Eveliina Hellas
Ryhmät
 • F54sosd
  F54sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 19.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Eveliina Hellas
Ryhmät
 • A54sosd
  A54sosd
 • A54sosn
  A54sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Oulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
Opettaja
 • Nina Niemelä
 • Maija Kupsala
Ryhmät
 • I54sosd
  I54sosd
 • I54shd
  I54shd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 21.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sanna Jattu
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

19.09.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 14.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
Opettaja
 • Eveliina Hellas
Ryhmät
 • A54shd
  A54shd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus perustuu aktiiviseen osallistumiseen, jonka edellytyksenä on lähiopetusta edeltävien ennakkotehtävien tekeminen. Lähiopetukseen osallistuminen on keskeinen osa opintojaksoa.

Opintojaksolla tehdään myös ryhmätehtävänä toiminnallinen työskentely ja raportti siitä sekä kirjoitetaan itsenäisesti reflektio omasta oppimisesta.

HUOM: Pakolliset lähiopetuskerrat on mainittu Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet -kohdassa. Lisäksi opiskelijan on tehtävä hyväksytysti em. kohdassa mainitut tehtävät.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun liittyvät tallenteet (Jouko Porkka ja Jari Pulkkinen)

Kirjallisuus:
• Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
• Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset
• Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tarvittaessa suorittaa opintojakson osallistumalla STY-opintojakson verkkototeutukseen. Verkkototeutus etenee itsenäisesti eikä edellytä orientaatiota lukuun ottamatta reaaliaikaista läsnäoloa. Siirtyminen verkkototeutukseen edellyttää sopimista opinto-ohjaajan kanssa.

Opinnollistamisen edellytyksenä on, että opiskelija on samaan aikaan esim. määräaikaisessa diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen työsuhteessa tai hänellä on muuten mahdollisuus toimia näissä työtehtävissä seurakunnassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan pitää varautua ja sitoutua pakolliseen lähiopetukseen. Lähiopetuksen ja seminaarityöskentelyn lisäksi työaikaa tarvitaan lähiopetusta ennakoiviin, oppimistehtävien tekemiseen, oppimateriaaliin perehtymiseen sekä itsenäisen reflektion kirjoittamiseen.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan opiskelijan pakollinen läsnäolo seuraavassa lähiopetuksessa:
• Orientaatio
• Kokoava työskentely: Yhteiset lähtökohdat -tehtävän purkaminen

Tämän lisäksi opiskelijan pitää tehdä hyväksytysti seuraavat oppimistehtävät:
• Kirjallisuuteen ja tallenteisiin liittyvät tehtävät (Seurakunnan perustehtävä ja toimintaympäristö; Seurakunta osallisuuden yhteisönä; Kirkon työssä tarvittava osaaminen; Rippikoulu)
• Yhteiset lähtökohdat -oppimistehtävä
• Oman ajattelun, oppimisen ja työskentelyn reflektio

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosionomitutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Heini Sajalin
 • Sanna Jattu
Ryhmät
 • A53sosd
  A53sosd
 • A53sosn
  A53sosn

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Opetusmenetelmät:
luento-opetus, verkkokeskustelu, toiminnallinen työskentely ja oman oppimisen reflektio

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opintojakson aloitukseen sekä kokoavaan työskentelyyn. Lisäksi opiskelijan on osallistuttava Diakle-kurssialustan ohjeiden mukaan kaikkiin verkkokeskusteluihin, tehtävä oppimistehtävä ryhmässä hyväksytysti sekä itsenäinen oman oppimisen kirjallinen reflektio.

Opiskelijat merkitsevät läsnäolonsa luennoilla listaan, jota opettajat seuraavat.

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä (Päivi Thitz)
• Rippikouluun liittyvät luentotallenteet (Jouko Porkka)

Kirjallisuus:
Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
Eri alojen ydinosaamiskuvaukset.
Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallinen tehtävä, jossa
a) käsitellään seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön
liittyvät (verkkokeskustelun) teemat
b) käsitellään seurakunnan työn yhteisiä sisältöjä (sielunhoito, rippikoulu, perhelähtöinen työ) sekä yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden, saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista seurakuntaelämässä
Aineistoina tallenteet ja suoritettava kirjallisuus sekä seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastattelut tai työn kuvauksiin perehtyminen. Tehtävään liittyy oman ajattelun koonti ja oppimisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin tai yhteisöpajaan osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Koulutus

Kampus

Pieksämäki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 333

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Päivi Thitz
 • Tiina Häkkinen
Ryhmät
 • E53sosd
  E53sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Opetusmenetelmät:
luento-opetus, verkkokeskustelu, toiminnallinen työskentely ja oman oppimisen reflektio

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Kirkon ja seurakunnan olemus ( Mikko Malkavaara)
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä ( Päivi Thitz)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 1 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 2 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
Kirjallisuus:
Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja.
(Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
Uusi diakonivirka 2015 - materiaali. Kirkkohallituksen esitys 1/2015 kirkolliskokoukselle. Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Sivut 6-19.
Eri alojen ydinosaamiskuvaukset.
Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallinen tehtävä, jossa
a) käsitellään seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön
liittyvät (verkkokeskustelun) teemat
b) käsitellään seurakunnan työn yhteisiä sisältöjä (sielunhoito, rippikoulu, perhelähtöinen työ) sekä yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden, saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista seurakuntaelämässä
Aineistoina tallenteet ja suoritettava kirjallisuus sekä seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastattelut tai työn kuvauksiin perehtyminen. Tehtävään liittyy oman ajattelun koonti ja oppimisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin tai yhteisöpajaan osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 18.03.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Sanna Jattu
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

yhteisen alkuorientaation jälkeen itsenäisesti suoritettava opintojakso, joka sisältää erilaisia verkkopedagogisia oppimistapoja

Diaklen oppimisosioiden jälkeen kokoava kirjallinen tehtävä

Aika ja paikka

itsenäisesti suoritettava verkkototeutus

Oppimateriaalit

Kopperi, K. (2015). Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Kirjapaja. (saatavilla lainaan myös e-kirjana)

muu oppimateriaali saatavilla verkossa (Diaklessa suorat linkit):
esim. Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua kampuksen ryhmätoteutukseen, joka sisältää aikaan ja paikkaan sidottua opetusta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoitteluyhteistyötä. Kokoavaan kirjalliseen tehtävään sisältyy havainnoivaa osallistumista seurakunnan toimintaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä kirjallisuuteen perustuvaa tenttiä. Opintojakson itsenäisesti suoritettavien osioiden lopussa on lyhyitä tenttejä (osaamistestejä), joilla kontrolloidaan haltuunotettua tietoa.

Kansainvälisyys

Opintojakso ei sisällä kansainvälisiä yhteyksiä, koska sisältö painottuu Suomen evlut kirkon seurakuntiin toimintaympäristönä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viiden opintopisteen (5 op) opintojakson suorittaminen tarkoittaa noin 130 tunnin opiskelijan työpanosta. Opiskelija voi itse valita työskentelyajankohtansa opintojakson toteutusajan sisällä.

Sisällön jaksotus

Yhteisen alkuorientaation jälkeen opiskelija voi edetä omaan aikatauluunsa sopivalla tavalla. Opetusvideoihin, kirjallisiin materiaaleihin ja aktiviteetteihin perustuvien osioiden jälkeen opiskelija tekee kokoavan tehtävän, johon liittyy havainnoiva osallistuminen Suomen ev.-lut. kirkon tilaisuudessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Diakin arviointikriteerit: vaativuustaso 1, opintojen alkuvaihe
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2021/04/Diak_yleiset_osaamisen_arviointikriteerit_2020_AMK.pdf

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

28.03.2022 - 25.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Helena Kauppila
 • Kati Jansa
 • Sanna Jattu
 • Sami Ritokoski
Ryhmät
 • A52sosv
  A52sosv
 • A52sosn
  A52sosn
 • A52sosd
  A52sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Opetusmenetelmät:
luento-opetus, verkkokeskustelu, toiminnallinen työskentely ja oman oppimisen reflektio

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Kirkon ja seurakunnan olemus ( Mikko Malkavaara)
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä ( Päivi Thitz)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 1 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 2 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
Kirjallisuus:
Kopperi, Kari 2015. Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Helsinki: Kirjapaja. (Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
Uusi diakonivirka 2015 - materiaali. Kirkkohallituksen esitys 1/2015 kirkolliskokoukselle. Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Sivut 6-19.
Eri alojen ydinosaamiskuvaukset.
Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallinen tehtävä, jossa
a) käsitellään seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön
liittyvät (verkkokeskustelun) teemat
b) käsitellään seurakunnan työn yhteisiä sisältöjä (sielunhoito, rippikoulu, perhelähtöinen työ) sekä yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden, saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista seurakuntaelämässä
Aineistoina tallenteet ja suoritettava kirjallisuus sekä seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastattelut tai työn kuvauksiin perehtyminen. Tehtävään liittyy oman ajattelun koonti ja oppimisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin tai yhteisöpajaan osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

28.03.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Pori

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Ilona Kontinen
Ryhmät
 • F52sosd
  F52sosd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Opetusmenetelmät:
luento-opetus, verkkokeskustelu, toiminnallinen työskentely ja oman oppimisen reflektio

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Kirkon ja seurakunnan olemus ( Mikko Malkavaara)
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä ( Päivi Thitz)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 1 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 2 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
Kirjallisuus:
Kopperi, Kari 2015. Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Helsinki: Kirjapaja. (Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
Uusi diakonivirka 2015 - materiaali. Kirkkohallituksen esitys 1/2015 kirkolliskokoukselle. Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Sivut 6-19.
Eri alojen ydinosaamiskuvaukset.
Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallinen tehtävä, jossa
a) käsitellään seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön
liittyvät (verkkokeskustelun) teemat
b) käsitellään seurakunnan työn yhteisiä sisältöjä (sielunhoito, rippikoulu, perhelähtöinen työ) sekä yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden, saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista seurakuntaelämässä
Aineistoina tallenteet ja suoritettava kirjallisuus sekä seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastattelut tai työn kuvauksiin perehtyminen. Tehtävään liittyy oman ajattelun koonti ja oppimisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin tai yhteisöpajaan osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

28.03.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Oulu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
Opettaja
 • Heini Sajalin
 • Kirsi Laukkonen
Ryhmät
 • I52sosd
  I52sosd
 • I52shd
  I52shd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Opetusmenetelmät:
luento-opetus, verkkokeskustelu, toiminnallinen työskentely ja oman oppimisen reflektio

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Kirkon ja seurakunnan olemus ( Mikko Malkavaara)
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä ( Päivi Thitz)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 1 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 2 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
Kirjallisuus:
Kopperi, Kari 2015. Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Helsinki: Kirjapaja. (Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
Uusi diakonivirka 2015 - materiaali. Kirkkohallituksen esitys 1/2015 kirkolliskokoukselle. Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Sivut 6-19.
Eri alojen ydinosaamiskuvaukset.
Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallinen tehtävä, jossa
a) käsitellään seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön
liittyvät (verkkokeskustelun) teemat
b) käsitellään seurakunnan työn yhteisiä sisältöjä (sielunhoito, rippikoulu, perhelähtöinen työ) sekä yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden, saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista seurakuntaelämässä
Aineistoina tallenteet ja suoritettava kirjallisuus sekä seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastattelut tai työn kuvauksiin perehtyminen. Tehtävään liittyy oman ajattelun koonti ja oppimisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin tai yhteisöpajaan osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

07.03.2022 - 08.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Helsinki

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Virve Valkeavuori
Ryhmät
 • A52shd
  A52shd

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Opetusmenetelmät:
luento-opetus, verkkokeskustelu, toiminnallinen työskentely ja oman oppimisen reflektio

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Kirkon ja seurakunnan olemus ( Mikko Malkavaara)
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä ( Päivi Thitz)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 1 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 2 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
Kirjallisuus:
Kopperi, Kari 2015. Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Helsinki: Kirjapaja. (Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
Uusi diakonivirka 2015 - materiaali. Kirkkohallituksen esitys 1/2015 kirkolliskokoukselle. Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Sivut 6-19.
Eri alojen ydinosaamiskuvaukset.
Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallinen tehtävä, jossa
a) käsitellään seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön
liittyvät (verkkokeskustelun) teemat
b) käsitellään seurakunnan työn yhteisiä sisältöjä (sielunhoito, rippikoulu, perhelähtöinen työ) sekä yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden, saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista seurakuntaelämässä
Aineistoina tallenteet ja suoritettava kirjallisuus sekä seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastattelut tai työn kuvauksiin perehtyminen. Tehtävään liittyy oman ajattelun koonti ja oppimisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin tai yhteisöpajaan osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

13.09.2021 - 05.10.2021

Ajoitus

17.01.2022 - 22.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kirkolliset tutkinnot

Kampus

Diakin yhteinen toteutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
Opettaja
 • Ilona Kontinen
Ryhmät
 • Diak
  Diak yhteinen

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Sisältö

- seurakuntatyön hengelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet
- kirkon työssä tarvittava osaaminen (ydinosaamiskuvaukset)
- seurakunnan tehtävät
- sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn keskeiset periaatteet
- yhteisöllisyyden rakentuminen ja vapaaehtoistoiminta seurakunnassa
- saavutettavuus ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys seurakunnan toiminnassa

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija:
- tuntee seurakunnan toimintaympäristönä ja osaa jäsentää sen hengellisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
- osaa jäsentää seurakunnan työssä tarvittavaa osaamista
- tuntee seurakunnan tehtävät ja niiden välisen yhteistyön merkityksen
- osaa jäsentää yhteisöllisyyden rakentumisen sekä osallisuuden mahdollistamisen ja vahvistamisen perusteita seurakunnassa
- tuntee sielunhoidon, rippikoulun ja perhelähtöisen työn perusteet
- osaa analysoida seurakunnan perustehtävän toteutumista saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta

Opetusmenetelmät:
luento-opetus, verkkokeskustelu, toiminnallinen työskentely ja oman oppimisen reflektio

Oppimateriaalit

Luentotallenteet:
• Kirkon ja seurakunnan olemus ( Mikko Malkavaara)
• Seurakunta osallisuuden yhteisönä ( Päivi Thitz)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 1 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
• Mitä tiedämme rippikoululaisista ja isosista - tutkimustietoa, osa 2 ( Jouko Porkka ja Päivi Sutinen)
Kirjallisuus:
Kopperi, Kari 2015. Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään. Helsinki: Kirjapaja. (Tämä kirja on saatavilla Diakin kirjastosta verkkolainana). Sivut 125-231.
Uusi diakonivirka 2015 - materiaali. Kirkkohallituksen esitys 1/2015 kirkolliskokoukselle. Uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisääminen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Sivut 6-19.
Eri alojen ydinosaamiskuvaukset.
Tiimitehtävässä käytettävä kirjallisuus valitaan teeman mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallinen tehtävä, jossa
a) käsitellään seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön
liittyvät (verkkokeskustelun) teemat
b) käsitellään seurakunnan työn yhteisiä sisältöjä (sielunhoito, rippikoulu, perhelähtöinen työ) sekä yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden, saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista seurakuntaelämässä
Aineistoina tallenteet ja suoritettava kirjallisuus sekä seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastattelut tai työn kuvauksiin perehtyminen. Tehtävään liittyy oman ajattelun koonti ja oppimisen reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Seurakunnan toimintaympäristöön ja työntekijöiden yhteistyöhön tutustuminen oppimistehtävän ja esim. työalapaneelin tai yhteisöpajaan osallistumisen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Jakson työskentely käynnistyy seurakunnan tehtävään ja toimintaympäristöön tutustumisella. Työskentely jatkuu pienryhmissä kirjallisuuden ja seurakunnissa tehtävän havainnoinnin kautta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

0-5