Siirry suoraan sisältöön

Toisen asteen opiskelijoiden väyläopintojen tarjonta

Tunnus: VÄYLÄ

Opetuskielet

  • suomi

Kuvaus

Väyläopinnot tarjoavat toisen asteen opiskelijalle joustava mahdollisuus tutustua AMK-opintoihin ja siten helpottaa siirtymää toisen asteen opinnoista AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin.

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Väyläopintotarjonnasta voit valita opintoja kiinnostuksesi mukaan tai etsiä juuri omaa osaamistasi täydentäviä opintoja.
Kaikkia väyläopintotarjontaan sisältyviä opintojaksoja ei ole tarjolla joka lukukausi.

Esitietovaatimukset

Tarkista opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset klikkaamalla opintojakson nimeä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan väyläopintotarjontaan valitut opinnot toteutetaan kaikki verkko-opintoina. Osassa opintojaksoista on aikaan sidottuja opetus- ja ohjaustunteja Zoomissa, osa on kokonaan itsenäisesti suoritettavissa. Tulkkausalan väyläopinnot sisältävät lähiopetusta Helsingin-kampuksella.

Tutustu alla yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa. Toteutuksen tarkemmat tiedot vahvistetaan avoimen amk:n opintotarjonnan julkaisun yhteydessä ja löydät ne Diakin avoimen amk:n verkkokaupassa opintojen lisätiedoista.

Lisätietoa väyläopintoihin ilmoittautumisesta ja aikatauluista Diakin nettisivulla

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
VÄYLÄ

Toisen asteen opiskelijoiden väyläopintojen tarjonta

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 )

0
VÄY-0

Kaikille aloille suositellut väyläopinnot

(Valitaan kaikki )

2
DIO0001A18S Diakin oppimisen välineet 1
OKI0001A21S Otetta kirjoittamiseen - kohti korkeakouluopinnoissa tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja 1
VÄY-SOTE-YHT

Sosiaali- ja terveysalan yhteiset väyläopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 8 )

0 - 8
YHT3002A20S Vammaisuus 2
YHT4002A20S Vanhuus 2
YHT5004A20S Mielenterveys- ja päihteet 4
VÄY-SOTE-SOS

Sosiaalialan väyläopintoja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35 )

0 - 35
LEO0005A18S Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät 5
VAR0105A20S Varhaiskasvatuksen perusteet 5
NAO0005A23S Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus 5
SSY0005A22S Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä 5
KST0005A23S Koulun sosiaalityön perusteet 5
MIE0105A20S Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön perusteet 5
VKP0103A20S Suomalainen viittomakieli 1 3
VKP0202A15S Kuurojen kulttuuri 2
VÄY-SOTE-TERV

Terveysalan väyläopintoja

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 13 )

0 - 13
KHO1202A15S Anatomia ja fysiologia I 2
KHO2202A15S Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
KHO1302A20S Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
HYV0005A15S Hyvinvointiteknologia 5
KHO2102A15S Anatomia ja fysiologia II 2
DTH0103A24S Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
DTH0202A24S Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat 2
VÄY-SOTE-KIR

Kirkon alan väyläopintoja

(Valitaan kaikki )

10
STY0005A20S Seurakunta toimintaympäristönä 5
DKT1005A20S Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I 5
VÄY-HUKA-VIP

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen väyläopintoja

(Valitaan kaikki )

20
KIK0105A19H Viittomat ja graafinen kommunikointi 5
ATI0105A19H Asiakasryhmät ja asiakasjärjestöt 5
ETI0105A19H Etiikka ja ammatillisuus 5
OKO0205A19H Puhe- ja kirjoitusviestintä 5